AKT:lta jälleen uusi työtaisteluilmoitus autoliikennealoille

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on antanut tänään 14.2.2023 uuden työtaisteluilmoituksen. Ilmoituksen mukaan AKT aloittaa lakon useissa Autoliikenteen Työnantajaliiton jäsenyrityksissä keskiviikkona 1.3.2023. Kuorma-autoalan, huoltokorjaamoiden ja säiliöautoalan osalta lakko alkaa keskiviikkona 1.3.2023 klo 03.00 ja päättyy keskiviikkona 8.3.2023 klo 03.00. Linja-autohenkilökunnan osalta lakko alkaa keskiviikkona 1.3.2023 klo 03.00 ja päättyy perjantaina 10.3.2023 klo 03.00. Terminaalitoimintaa koskeva lakko alkaa keskiviikkona 1.3.2023 klo 06.00 ja päättyy keskiviikkona 8.3.2023 klo 06.00.

AKT:n ilmoituksen mukaan lakko koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, huoltokorjaamoiden, terminaalitoimintaa koskevan sekä säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvia työntekijöitä liitteessä mainituissa yrityksissä, näiden alihankkijayrityksissä sekä tytär- ja sisaryrityksissä kaikkien toimipisteiden osalta.

AKT:n ilmoituksen mukaan lakon ulkopuolelle jää suojelutyö: ”Työriita ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä”.

ALT:n ja AKT:n välisten työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt 31.1.2023. Liittojen välillä on käyty neuvotteluita uusista työehtosopimuksista 7.12.2022 alkaen ja 2.2.2023 alkaen valtakunnansovittelijan toimistossa sovittelijan johdolla koskien kuorma-autoalan, terminaalitoimintaa koskevaa sekä säiliö- ja öljytuotealan työehtosopimusta. Työtaisteluilmoituksen myötä myös huoltokorjaamoita sekä linja-autohenkilökuntaa koskevat neuvottelut siirtyvät käytäväksi valtakunnansovittelijan toimiston johdolla.

AKT:n 14.2.2023 ilmoittamat lakonalaiset yritykset