ALT:n jäsenmaksu on kaikille liiton jäsenyrityksille 0,14 % edellisenä kalenterivuonna työsuhteessa olleille työntekijöille ja toimihenkilöille maksetuista palkoista. Alin jäsenmaksu on 70 euroa ja liittymismaksu 50 euroa.

Liiton sääntöjen mukaan varsinainen liittokokous päättää vuosittain liitolle suoritettavat jäsenmaksut.


Jäsenmaksulaskurilla lasket helposti yrityksesi jäsenmaksun!

    Syötä laskuriin yrityksesi työntekijöille ja toimihenkilöille vuonna 2023 maksettujen palkkojen yhteissumma.

    Palkkasummaan sisällytetään kaikki yrityksen rahassa maksamat palkat, eli työajan palkkojen lisäksi esim. vuosilomapalkat ja -korvaukset, sairausajan palkat ja pekkaskorvaukset, mutta ei luontoisetuja.

    Yrityksen toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja omistajajohtajien palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan.

    Jos yritys on ollut toiminnassa vain osan vuotta 2023, syötä palkkasumma toiminnassaolon ajalta.