ALT:n jäsenmaksu on kaikille liiton jäsenyrityksille 0,14 % edellisenä kalenterivuonna työsuhteessa olleille työntekijöille ja toimihenkilöille maksetuista palkoista. Alin jäsenmaksu on 70 euroa ja liittymismaksu 50 euroa.

Liiton sääntöjen mukaan varsinainen liittokokous päättää vuosittain liitolle suoritettavat jäsenmaksut.

ALT:n liittokokous on päättänyt 29.4.2022, että ALT ei peri vuonna 2022 koronaviruspandemian aiheuttaman taloustilanteen vuoksi jäsenyrityksiltään jäsenmaksuja lainkaan. Uusien jäsenten liittymismaksu säilytetään ennallaan 50 eurossa.


Jäsenmaksulaskurilla lasket helposti yrityksesi jäsenmaksun!

    Syötä laskuriin yrityksesi työntekijöille ja toimihenkilöille vuonna 2021 maksettujen palkkojen yhteissumma.

    Palkkasummaan sisällytetään kaikki yrityksen rahassa maksamat palkat, eli työajan palkkojen lisäksi esim. vuosilomapalkat ja -korvaukset, sairausajan palkat ja pekkaskorvaukset, mutta ei luontoisetuja.

    Yrityksen toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja omistajajohtajien palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan.

    Jos yritys on ollut toiminnassa vain osan vuotta 2021, syötä palkkasumma toiminnassaolon ajalta.