Liittymismaksu on uusilta jäsenyrityksiltä 50 euroa.

ALT:n hallitus on päättänyt esittää liittokokoukselle, että normaalin jäsenmaksuprosentin (kaikilla 0,14 %) mukaan määräytyviä vuoden 2020 jäsenmaksuja alennetaan 50 prosentilla. Alennus ei koske alinta jäsenmaksua (70 €) eikä liittymismaksua (50 €).

Liiton sääntöjen mukaan varsinainen liittokokous päättää vuosittain liitolle suoritettavat jäsenmaksut.

Alin jäsenmaksu on kaikille 70 euroa.

Jäsenmaksulaskurilla lasket helposti yrityksesi jäsenmaksun!

Syötä laskuriin yrityksesi edellisen vuoden työntekijöille ja toimihenkilöille maksettujen palkkojen yhteissumma.

Palkkasummaan sisällytetään kaikki yrityksen rahassa maksamat palkat, eli työajan palkkojen lisäksi esim. vuosilomapalkat ja -korvaukset, sairausajan palkat ja pekkaskorvaukset, mutta ei luontoisetuja.

Yrityksen toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja omistajajohtajien palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan.

Jos yritys on ollut toiminnassa vain osan edellistä kalenterivuotta, syötä palkkasumma toiminnassaolon ajalta.