ALT:n ja AKT:n välistä huoltokorjaamoiden työehtosopimusta sovelletaan yritysten ”huoltokorjaamoiden työntekijäin työsuhteissa”.

Hultokorjaamoiden työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 1 000 työntekijää.

Palkankorotukset 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 34 senttiä tunnilta
  • nuorten ja oppilaiden yleiskorotus 2,0 %
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta
  • päivärahat: kokopäiväraha 45 euroa, osapäiväraha 20 euroa ja yömatkaraha 13 euroa

Palkankorotukset 1.10.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta