ALT:n ja AKT:n välistä huoltokorjaamoiden työehtosopimusta sovelletaan yritysten ”huoltokorjaamoiden työntekijäin työsuhteissa”.

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 1 000 työntekijää.

Päivärahat 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • Kokopäiväraha                                   51,00 €
  • Osapäiväraha                                     24,00 €
  • Yömatkaraha                                      16,00 €

Päivärahat 3.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • Kokopäiväraha                                   48,00 €
  • Osapäiväraha                                     22,00 €
  • Yömatkaraha                                      15,00 €

Palkankorotukset 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 1,5 %
  • taulukkopalkkojen korotus 1,5 %

Palkankorotukset 1.10.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 1,5 %
  • taulukkopalkkojen korotus 1,5 %