Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT) on maantiekuljetusalalla toimivien yritysten työmarkkinajärjestö. ALT:n jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen ja ympäristöhuoltoalan yrityksiä sekä tavaraterminaaleja, KTK-yrityksiä ja taksivälityskeskuksia.

Työehtosopimuksemme

Solmimme kuljetusalojen työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset. Työehtosopimuksemme koskevat kaikkinensa noin 40 000 työntekijää ja toimihenkilöä, ja niillä sovitaan kuljetusaloilla noudatettavista työsuhteen ehdoista.

Työntekijöitä koskevat 6 työehtosopimusta solmimme Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n kanssa ja toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen Toimihenkilöliitto ERTO:n kanssa.

Neuvonta, erimielisyysasiat ja oikeudenkäynnit

 • Avustamme ja neuvomme jäsenyrityksiämme kaikissa työsuhdeasioissa. Jokapäiväinen puhelinneuvonta on toimintamme ytimenä.
 • Pidämme jäsenyrityksemme ajan tasalla kuljetusalojen työsuhteisiin liittyvistä säännöksistä ja niissä tapahtuvista muutoksista.
 • Jos jäsenyrityksessämme syntyy erimielisyyttä työsuhdeasioissa, neuvottelemme ja hoidamme asian jäsenyrityksemme puolesta työntekijä- ja toimihenkilöliittojen kanssa.
 • Hoidamme jäsenyrityksiämme koskevat kaikki riita-asiat työtuomioistuimessa. Asianajoapumme yleisissä tuomioistuimissa harkitaan tapauskohtaisesti.

Mukana lainsäädäntötyössä

 • Seuraamme, osallistumme ja vaikutamme kuljetusalojen työlainsäädäntötyöhön kotimaassa ja EU-tasolla.
 • Olemme mukana päätöksenteossa EU-komission alaisissa kaikissa maantiekuljetusalojen sosiaalidialogiryhmissä sekä keskeisissä kansainvälisissä järjestöissä.
 • Olemme FinMobilityn jäsen ja sen kautta meillä on pysyvä edustus Brysselissä.

Koulutus ja työvoiman saanti

 • Järjestämme jäsenyrityksillemme yhteisiä ja yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia.
 • Koulutamme työsuhdeasioita myös mm. SKAL:n yrittäjäkoulutuksissa ja TTS Työtehoseuran työnjohtokoulutuksissa.
 • Kehitämme kuljetusalojen koulutusta ja tutkintoja Opetushallituksen Liikenne- ja logistiikka -osaamisen ennakointiryhmässä sekä Kuljetusalan työelämätoimikunnassa.
 • Edistämme kuljetusalojen työvoiman saantia ja koulutukseen hakeutumista Kuljetusala.comin  ja Liikenneareenan puitteissa. Olemme myös mukana järjestämässä Taitaja SM-kilpailuja kuljetusalojen ammattiopiskelijoille.

Työsuojelu

 • Kehitämme kuljetusalojen työpaikkojen työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työsuojeluyhteistoimintaa Työturvallisuuskeskuksen autoliikenteen työalatoimikunnassa ja Kuljetus- ja Logistiikkaryhmässä sekä kuljetusalan työpaikkakuolemien tutkintaryhmässä.