ALT:n ja AKT:n välistä linja-autohenkilökunnan työehtosopimusta sovelletaan yritysten ”harjoittaman linja-autoliikenteen henkilökunnan työsuhteissa” (1 §).

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa vajaa 10 000 työntekijää.

Palkankorotukset 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 34 senttiä tunnilta
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta
  • kotimaan päivärahat: osapäiväraha 16,20 euroa ja kokopäiväraha 35,70 euroa
  • ulkomaan päivärahat: Eurooppa 61,10 euroa, Euroopan ulkopuolella 65,30 euroa, ruokaraha 34,80 euroa ja puolikas ruokaraha 17,40 euroa

Palkankorotukset 1.10.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta