ALT:n ja AKT:n välistä linja-autohenkilökunnan työehtosopimusta sovelletaan yritysten ”harjoittaman linja-autoliikenteen henkilökunnan työsuhteissa” (1 §).

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa vajaa 10 000 työntekijää.

Päivärahat 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • Kotimaan päivärahat: osapäiväraha 18,90 euroa ja kokopäiväraha 41,70 euroa
  • Ulkomaan päivärahat: Eurooppa 70,10 euroa, Euroopan ulkopuolella 74,90 euroa, ruokaraha 39,90 euroa ja puolikas ruokaraha 19,95 euroa

Päivärahat 3.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • Kotimaan päivärahat: osapäiväraha 17,60 euroa ja kokopäiväraha 38,70 euroa
  • Ulkomaan päivärahat: Eurooppa 66,70 euroa, Euroopan ulkopuolella 71,30 euroa, ruokaraha 38,00 euroa ja puolikas ruokaraha 19,00 €

Palkankorotukset 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 1,5 %
  • taulukkopalkkojen korotus 1,5 %

Palkankorotukset 1.10.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 1,5 %
  • taulukkopalkkojen korotus 1,5 %