ALT:n jäsenistö koostuu eri kokoisista kuljetus- ja liikkumispalvelualoilla toimivista yrityksistä. Liiton jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen, ympäristöhuoltoalan ja hinausalan yrityksiä, tavaraterminaaleja, linja-autoasemia sekä taksiliikenteen ja kuorma-autoliikenteen tilausvälityskeskuksia.

ALT:ssa oli joulukuussa 2019 yhteensä 667 jäsenyritystä, joissa oli henkilökuntaa yhteensä noin 26 000. Jäsenyritysten koko vaihteli henkilöstömäärällä mitattuna yhdestä työntekijästä 1 004 työntekijään. Jäsenyritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: 463 toimi tavaraliikenteessä, 132 linja-autoliikenteessä ja 21 kuljetusten välityksessä sekä säiliöautoliikenteessä 51 yritystä.

Tavaraliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Vuonna 2019 tavaraliikenneyrityksistä yhteensä 49 % oli sellaisia, jotka työllistivät alle 10 henkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli puolestaan 88 %.

Vähintään 100 henkilöä työllistäviä tavaraliikenneyrityksiä oli lukumääräisesti 20, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 46 % kaikkien tavaraliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Linja-autoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Linja-autoyrityksistä 30 % oli vuonna 2019 sellaisia, jotka työllistivät alle 10 henkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli puolestaan 75 %.

Vähintään 100 henkilöä työllistäviä linja-autoyrityksiä oli lukumääräisesti 26, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 81 % kaikkien linja-autoliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Säiliöautoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Säiliöautoliikennettä harjoittavista jäsenyrityksistä 33 % oli vuonna 2019 sellaisia, jotka työllistivät alle 10 henkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli kaikkiaan 82 %. Yli 50 henkeä työllistäviä säiliöautoliikenneyrityksiä oli liiton jäsenenä 9 kappaletta. 

ALT:n jäsenet 2019

  • 667 jäsenyritystä
  • 26 000 henkilöä jäsenyrityksissä