ALT:n jäsenistö koostuu eri kokoisista kuljetus- ja liikkumispalvelualoilla toimivista yrityksistä. Liiton jäseninä on tavaraliikenteen, linja-autoliikenteen, säiliöautoliikenteen, ympäristöhuoltoalan ja hinausalan yrityksiä, tavaraterminaaleja, linja-autoasemia sekä taksiliikenteen ja kuorma-autoliikenteen tilausvälityskeskuksia.

ALT:ssa oli joulukuussa 2023 yhteensä 632 jäsenyritystä, joissa oli henkilökuntaa yhteensä yli 27 000. Jäsenyritysten koko vaihteli henkilöstömäärällä mitattuna yhdestä työntekijästä 1 643 työntekijään. Jäsenyritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: 441 toimi tavaraliikenteessä, 122 linja-autoliikenteessä ja 19 kuljetusten välityksessä sekä säiliöautoliikenteessä 50 yritystä.

Tavaraliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Vuonna 2023 tavaraliikenneyrityksistä yhteensä 49% oli sellaisia, jotka työllistivät alle 10 henkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli puolestaan 89 %.

Vähintään 100 henkilöä työllistäviä tavaraliikenneyrityksiä oli lukumääräisesti 19, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 54 % kaikkien tavaraliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Linja-autoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Linja-autoyrityksistä 35 % oli vuonna 2023 sellaisia, jotka työllistivät alle 10 henkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli puolestaan 71 %.

Vähintään 100 henkilöä työllistäviä linja-autoyrityksiä oli lukumääräisesti 18, mutta kyseiset yritykset työllistivät kaikkiaan 73 % kaikkien linja-autoliikenteen jäsenyritysten henkilöstömäärästä.

Säiliöautoliikennettä harjoittavat jäsenyritykset

Säiliöautoliikennettä harjoittavista jäsenyrityksistä 30 % oli vuonna 2023 sellaisia, jotka työllistivät alle 10 henkilöä. Enintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli kaikkiaan 88 %. Yli 50 henkeä työllistäviä säiliöautoliikenneyrityksiä oli liiton jäsenenä kuusi kappaletta. 

ALT:n jäsenet 2023

  • 632 jäsenyritystä
  • 27 000 henkilöä jäsenyrityksissä