ALT:n ja ERTO:n välistä autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta sovelletaan ”autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien” työehtoihin (1 §).

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 3 900 toimihenkilöä.

Palkankorotukset vuonna 2021:

  • yleiskorotus ja vuorotyölisien korotus 1.1.2021 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: 0,5 %
  • yleiskorotus ja vuorotyölisien korotus 1.8.2021 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: 1,9 %
  • ohjepalkkataulukot ilmenevät liitetiedostosta
  • päivärahat 1.1.2021 lukien: kokopäiväraha 44 euroa, osapäiväraha 20 euroa, ateriakorvaus 11 euroa ja kilometrikorvaus 44 snt/km