ALT:n ja ERTO:n välistä autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta sovelletaan “autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien” työehtoihin (1 §).

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 4 000 toimihenkilöä.