ALT:n ja ERTO:n välistä autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta sovelletaan ”autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien” työehtoihin (1 §).

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 3 900 toimihenkilöä.

Palkankorotukset vuonna 2023:

  • kertakorvaus 420 euroa huhtikuun normaalina palkanmaksupäivänä
  • yleiskorotus sekä vuorotyölisien ja ilta- ja yötyölisien korotus 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: 3,5 %
  • työehtosopimuksen ohjepalkkoja korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 % sekä 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,5 %
  • ohjepalkkataulukot ja vuorotyölisätaulukot ilmenevät liitetiedostoista
  • päivärahat 1.1.2023 lukien: kokopäiväraha 48 euroa, osapäiväraha 22 euroa, ateriakorvaus 12 euroa ja kilometrikorvaus 53 snt/km

Palkankorotukset vuonna 2024:

  • yleiskorotus sekä vuorotyölisien ja ilta- ja yötyölisien korotus 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: 2,5 %
  • työehtosopimuksen ohjepalkkoja korotetaan 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,5 %
  • ohjepalkkataulukot ja vuorotyölisätaulukot ilmenevät liitetiedostoista
  • päivärahat 1.1.2024 lukien: kokopäiväraha 51 euroa, osapäiväraha 24 euroa, ateriakorvaus 12,75 euroa ja kilometrikorvaus 57 snt/km