ALT:n ja AKT:n välistä kuorma-autoalan työehtosopimusta sovelletaan ”alueliikennettä, ulko- ja kotimaan tavaraliikennettä harjoittavien” yritysten työntekijöiden työsuhteisiin. Sopimusta noudatetaan myös ”kuljetuskalustojen, pyöräkuormaajien, nosturi- ja pumppuautojen sekä muiden erikoisautojen kuljettajiin”. (1 §)

Kuorma-autoalan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 23 000 työntekijää.

Päivärahat 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • Kotimaan päivärahat: osapäiväraha 18,90 euroa, kokopäiväraha 41,70 euroa ja korotettu kokopäiväraha 51,00 euroa
  • Ulkomaan päivärahat: Eurooppa 70,10 euroa, Euroopan ulkopuolella 74,90 euroa, ruokaraha 39,90 euroa ja puolikas ruokaraha 19,95 euroa

Päivärahat 6.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • Kotimaan päivärahat: osapäiväraha 17,60 euroa, kokopäiväraha 38,70 euroa ja korotettu kokopäiväraha 48,00 euroa
  • Ulkomaan päivärahat: Eurooppa 66,70 euroa, Euroopan ulkopuolella 71,30 euroa, ruokaraha 38,00 euroa ja puolikas ruokaraha 19,00 euroa

Palkankorotukset 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 1,5 %
  • taulukkopalkkojen korotus 1,5 %

Palkankorotukset 1.10.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 1,5 %
  • taulukkopalkkojen korotus 1,5 %