ALT:n ja AKT:n välistä kuorma-autoalan työehtosopimusta sovelletaan ”alueliikennettä, ulko- ja kotimaan tavaraliikennettä harjoittavien” yritysten työntekijöiden työsuhteisiin. Sopimusta noudatetaan myös ”kuljetuskalustojen, pyöräkuormaajien, nosturi- ja pumppuautojen sekä muiden erikoisautojen kuljettajiin”. (1 §)

Kuorma-autoalan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 23 000 työntekijää.

Palkankorotukset 1.2.2021 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 33 senttiä tunnilta
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta
  • kotimaan päivärahat: osapäiväraha 16,00 euroa, kokopäiväraha 35,30 euroa ja korotettu kokopäiväraha 44,00 euroa
  • ulkomaan päivärahat: Eurooppa 60,10 euroa, Euroopan ulkopuolella 64,20 euroa, ruokaraha 34,20 euroa ja puolikas ruokaraha 17,10 euroa

Palkankorotukset 1.10.2021 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta