ALT:n ja AKT:n välistä terminaalitoimintaa koskevaa työehtosopimusta sovelletaan ”terminaalitoimintaa harjoittavien” yritysten ”terminaaleissa ja varastoissa ja varastohotelleissa työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa”. ”Terminaalilla eli maaliikenteen tavara-asemalla tarkoitetaan kahden kuljetuksen välissä olevaa itsenäistä toimipistettä, joka palvelee useampia liikenteenharjoittajia ja joka kokoaa lähetykset asianmukaisesti kuljetusyksiköiksi.” (1 §)

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Terminaalitoimintaa koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 1 100 työntekijää.

Palkankorotukset 1.2.2021 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus täysiaikaisilla 56,10 euroa kuukaudessa
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta
  • ruokaraha 11,00 euroa

Palkankorotukset 1.10.2021 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta