Neuvonta

ALT ohjeistaa ja neuvoo jäsenyrityksiään työsuhdeasioissa, mm. työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sisällöstä. Jos yrityksellä on yksikin työsuhteinen työntekijä, ainoa oikea apu löytyy työsuhdeasioissa ALT:stä.

Maantiekuljetusalan työehtosopimusten soveltaminen kuuluu työnantajapuolella yksinomaan ALT:lle.

Neuvonta ja ohjeistus tapahtuu puhelimitse, jäsenille lähetettävillä kiertokirjeillä ajankohtaisista asioista, internetsivujen Extranetissä, yrityskäynneillä ja jäsenille järjestettävillä tiedotustilaisuuksilla.

Koulutus

ALT järjestää jäsenyrityksilleen työsuhdeasioita koskevaa koulutusta. Esimerkiksi kolmipäiväisellä palkanlaskenta- ja työsuhdeasiain kurssilla käydään perustyölainsäädännön lisäksi kuorma-autoalan ja linja-autohenkilökunnan työehtosopimukset yksityiskohtaisesti läpi.

ALT järjestää tarvittaessa myös erilaisia yrityskohtaisia kursseja.

Riita-asioiden ja oikeudenkäyntien hoitaminen

ALT neuvottelee AKT:n ja ERTO:n kanssa kyseisiin liittoihin kuuluvien työntekijöiden ja ALT:n jäsenyritysten välillä syntyvistä erimielisyyksistä.


ALT hoitaa myös jäsenyrityksiään koskevat kaikki oikeudenkäynnit työtuomioistuimessa veloituksetta.