Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n, Öljytuote ry:n ja AKT:n välistä säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevaa työehtosopimusta sovelletaan mm. kuljetuksiin, jotka suoritetaan säiliöajoneuvolla tai kun kyseessä on säiliökonttikuljetus. ”Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta kuljetettaessa elintarvikkeita, jätteitä, lannoitteita, kiinteässä muodossa olevia maa aineita tai rehuja, elleivät ne ole ADR luokiteltuja.” (1 §)

Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n tai Öljytuote ry:n jäseniä vai eivät.

Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 1 650 työntekijää.

Päivärahat 1.1.2022 lukien:

  • kotimaan päivärahat: osapäiväraha 16,20 euroa ja kokopäiväraha 45,00 euroa
  • ulkomaan päivärahat: Eurooppa 61,10 euroa, Euroopan ulkopuolella 65,30 euroa, ruokaraha 34,80 euroa ja puolikas ruokaraha 17,40 euroa

Palkankorotukset 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 34 senttiä tunnilta (säiliöautoala) ja täysiaikaisilla kuukausipalkkalaisilla 57,46 euroa kuukaudessa (öljytuoteala)
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta

Palkankorotukset 1.10.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
  • taulukkopalkat ilmenevät liitetiedostosta