Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n, Öljytuote ry:n ja AKT:n välistä säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevaa työehtosopimusta sovelletaan mm. kuljetuksiin, jotka suoritetaan säiliöajoneuvolla tai kun kyseessä on säiliökonttikuljetus. ”Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta kuljetettaessa elintarvikkeita, jätteitä, lannoitteita, kiinteässä muodossa olevia maa aineita tai rehuja, elleivät ne ole ADR luokiteltuja.” (1 §)

Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskeva työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. Sitä ovat siis velvolliset noudattamaan kaikki sen soveltamisalalla toimivat yritykset riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n tai Öljytuote ry:n jäseniä vai eivät.

Säiliöauto- ja öljytuotealaa koskevan työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 1 650 työntekijää.

Päivärahat 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • kotimaan päivärahat: osapäiväraha 18,90 euroa ja kokopäiväraha 51,00 euroa
  • ulkomaan päivärahat: Eurooppa 70,10 euroa, Euroopan ulkopuolella 74,90 euroa, ruokaraha 39,90 euroa ja puolikas ruokaraha 19,95 euroa

Päivärahat 1.1.2023 lukien:

  • kotimaan päivärahat: osapäiväraha 17,60 euroa ja kokopäiväraha 48,00 euroa
  • ulkomaan päivärahat: Eurooppa 66,70 euroa, Euroopan ulkopuolella 71,30 euroa, ruokaraha 38,00 euroa ja puolikas ruokaraha 19,00 euroa

Palkankorotukset 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 1,5 %
  • taulukkopalkkojen korotus 1,5 %

Palkankorotukset 1.10.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  • yleiskorotus 1,5 %
  • taulukkopalkkojen korotus 1,5 %