AKT:n uusi työtaisteluilmoitus autoliikennealoille

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut tänään laajentavansa eilen ilmoittamaansa työtaistelua koskemaan kolmea uutta yritystä. Ilmoituksen mukaan lakko alkaa liitteessä mainituissa kahdessa kuorma-autoalan yrityksessä torstaina 16.2.2023 klo 00.00 ja päättyy tiistaina 21.2.2023 klo 24.00. Terminaalialan yrityksessä lakko puolestaan alkaa torstaina 16.2.2023 klo 06.00 ja päättyy keskiviikkona 22.2.2023 klo 06.00.

AKT:n ilmoituksen mukaan lakko koskee kuorma-autoalan työehtosopimuksen ja terminaalitoimintaa koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä liitteessä mainituissa yrityksissä sekä niiden tytär- ja sisaryrityksissä kaikkien toimipisteiden osalta. Lakko koskee lisäksi liitteessä mainittujen yritysten alihankkijayrityksiä.

AKT:n ilmoituksen mukaan lakon ulkopuolelle jää suojelutyö: ”Työriita ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä”.

AKT:n 1.2.2023 ilmoittamat lakonalaiset yritykset