Liikkuva työpaikka -hankkeella komeat tulokset

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 18.12.2019

Ammattikuljettajilla onnistunut elämäntapamuutos


Kohonnut fyysinen kunto, painon ja rasvaprosentin lasku, parantunut työkyky ja parempi kokonaishyvinvointi. Tätä kaikkea saavutettiin Liikkuva työpaikka -hankkeessa, jossa kymmenen ammattikuljettajaa sai seitsemän kuukauden ajan liikunta- ja elintapaohjausta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT, Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.


Elämäntapamuutoksen opettelu alkoi tammikuussa 2019. Kaikki mukaan valitut kymmenen vapaaehtoista ammattikuljettajaa kokivat haasteita terveydessään, hyvinvoinnissaan ja työkyvyssään. Yhteistä monille osallistujille oli vähäinen liikunta, epäterveellinen ja epäsäännöllinen ruokailu sekä huono uni. Liikakilot painoivat, kivut vaivasivat, uniapnea väsytti ja kaiken summana työkyky oli laskusuunnassa. 


Osallistujat saivat liikuntaneuvojalta säännöllistä ohjausta yksilö- ja ryhmätapaamisissa joko kasvokkain tai etäyhteydellä. Tapaamisissa jokainen etsi itselleen sopivia liikkumisen muotoja ja tapoja, opetteli uudenlaista ruokavaliota ja -rytmiä, sekä mietti keinoja parantaa nukkumistaan.


Tärkeää oli myös ajattelutavan muokkaus. Siinä missä ennen oli totuttu näkemään vain esteitä liikkumiselle ja terveelliselle syömiselle, opettelivat osallistujat nyt etsimään mahdollisuuksia ja keinoja toteuttaa parempia valintoja. Ryhmäläisten omien sanojen mukaan merkittävä oppi muun ohella oli, että matka terveelliseen elämään on välillä kuoppainen ja siihen kuuluu repsahduksia. Ryhmän tukea pidetiin sellaisissa hetkissä ensiarvoisen tärkeänä.


Hyvät tulokset innostavat jatkamaan


Liikkuva työpaikka -hankkeen seitsemän kuukauden projektin lopputulos oli erinomainen: Merkittävä fyysisen kunnon kohoaminen, painon ja rasvaprosentin lasku, sekä osallistujien oma arvio selvästi kohonneesta yleisestä hyvinvoinnista ja erityisesti työkyvystä. 


”Olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. Fyysisen kunnon ja työkyvyn ylläpito on tärkeä niin ihmiselle itselleen kuin myös työnantajalle, koska työpaikan tärkein pääoma ovat työkykyiset työntekijät”, toteaa Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kehittämispäällikkö Miia Malvela.


Hyvät tulokset rohkaisevat jatkoon, ja siksi yhteistyö ammattikuljettajien fyysisen kunnon ja työkyvyn merkeissä jatkuu myös vuonna 2020.  Samaan aikaan Kunnossa kaiken ikää -ohjelma uudistuu, ja se painottaa tulevaisuudessa entistä enemmän työelämään suunnattuja sisältöjä.

Liikkuminen ja riittävän hyvä fyysinen kunto•Parantaa työkykyä ja vähentää koettua uupumusta

•Parantaa unen laatua

•Helpottaa stressin hallintaa

•Ennaltaehkäisee sairauksia

•Vahvistaa oppimista ja tiedon omaksumista

•Vaikuttaa positiivisesti aivoterveyteen 

•Vaikuttaa työkuormituksesta palautumiseen

 a

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Miia Malvela, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma, miia.malvelalikes.fi, puh. 050 4432376.