Suomessa tarvitaan nyt yhteiskuntasopimus

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 30.11.2015

Yhteiskuntamme hyvinvoinnin jatkuvuus on sotien jälkeisen ajan suurimman haasteen edessä. Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi maan hallitus on käynnistänyt työmarkkinajärjestöjen kanssa keskustelun yhteiskuntasopimuksesta, jolla pyritään vastaamaan haasteeseen. Sopimuksen syntyminen on kuitenkin vaakalaudalla. Yhteiskuntasopimuksen syntyminen edellyttää, että sopimus on kattava.

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Satamaoperaattorit ry pitävät yhteiskuntasopimuksen syntymistä erittäin tärkeänä työllisyytemme ja kilpailukykymme pelastamiseksi.

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

toimitusjohtaja Mari Vasarainen     

Satamaoperaattorit ry

toimitusjohtaja Juha Mutru