Nimitysuutinen Autoliikenteen Työnantajaliitossa

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 28.1.2014

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n uudeksi johtavaksi asiantuntijaksi on nimitetty VT Petri Verronen. Verronen on työskennellyt ennen ALT:n palvelukseen siirtymistä Metsäteollisuus ry:n johtavana lakimiehenä.

Samassa yhteydessä ALT:ssä jo entuudestaan työskentelevä osastopäällikkö, VT Olli Rauhamaa on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi ja toimimaan tarvittaessa toimitusjohtajan varamiehenä. ALT:ssä asiamiehinä toimineet VT Anne Jansson ja OTM Mikko Hanni on nimitetty asiantuntijoiksi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, puh. 09 4789 9370