Muutos ALT:n henkilökunnassa

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 16.1.2014

Kaksi vuotta ALT:n palveluksessa olleen asiamies, OTM Aki Laitisen työsuhde päättyy tänään 16.1.2014. Laitisen työtehtäviin on kuulunut liitossa työoikeudellinen neuvonta, oikeudenkäyntien hoitaminen, erimielisyysasioihin liittyvät neuvottelut ja kouluttaminen.

Laitisen työsuhde päättyy hänen omasta pyynnöstään hänen siirtyessä toisiin tehtäviin.