Työtuomioistuin katsoi Veolia Vantaan työntekijöiden lakon laittomaksi

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 20.5.2013

Työtuomioistuin on antanut tiistaina 14.5. alkaneessa Veolia Transport Vantaa Oy:n työntekijöiden toimeenpanemassa lakossa tuomion. Tuomion mukaan lakko kohdistuu voimassa olevaan linja-autohenkilökunnan työehtosopimukseen ja se on siten työehtosopimuslain vastainen työtaistelutoimenpide.

Lisäksi työtuomioistuin katsoi, että Vantaan lakon alkamisen jälkeen Veolia Transport Espoo Oy:n pääluottamusmies on uhannut työnantajaa lakolla ja myös työtaistelulla uhkaaminen on kiellettyä työehtosopimuksen voimassa ollessa.

Työtuomioistuin on tuominnut AKT:n seuraavat ammattiosastot maksamaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:lle työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoa: Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunta ry (ammattiosasto 009) 8.000 euroa ja AKT:n Espoon os. 048 ry 1.000 euroa. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on puolestaan tuomittu maksamaan Autoliikenteen Työnantajaliitolle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden rikkomisesta 12.000 euroa.

Lisäksi kaikki kolme hyvityssakkoihin tuomittua yhdistystä ovat velvolliset korvaamaan Autoliikenteen Työnantajaliitolle oikeudenkäyntikuluja yhteensä 1.310,95 euroa.

Tuomio:

[Dokumentti Työtuomioistuimen tuomio TT:2013-75 (988)]

Lisätietoja:


Toimitusjohtaja Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, puh. 040 511 6959