Kuljetusyrityksille työhyvinvoinnin top 5 -lista

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 1.3.2012

Nuoret kuljetusalalle tulevat työntekijät ovat Työterveyslaitoksella alkavan Nuori kuski osaa! -hankkeen keskipisteessä. Hankkeessa tullaan kehittämään kuljetusalalle soveltuva työkyvyn hallinnan malli, joka toimii kuljetusyrityksien tukena varsinkin nuorten kuljettajien työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Nuori kuski osaa! -hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Nuori kuski osaa! -hanke etsii parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan alueella kuljetusalalla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä mukaan toimintaan.

– Yhteistyötä tullaan tekemään niin yhdistelmäkuljettajien, taksinkuljettajien, kappaletavarakuljettajien, linja-autokuljettajien kuin jakelukuljettajienkin kanssa, kertoo hankkeen asiantuntija Susanna Kemppainen Työterveyslaitoksesta.

Haussa kuljetusyrityksen työhyvinvoinnin keihäänkärjet

– Nuori kuski osaa! -hankkeessa kuljetusyritykset nostavat itse esiin työhyvinvointiin liittyviä kehityskohteitaan, painottaa Kemppainen.

Kehityskohteiden tunnistamisen jälkeen lähdetään yhdessä työstämään esiin nostettuja työhyvinvoinnin kehittämiskohteita. Eri yritysten esiin nostamien kohteiden perusteella laaditaan kuljetusalan TOP 5 – työhyvinvoinnin keihäänkärki -lista, joka on hyvä tarkistuslista alan yrityksille siitä, mitä asioita omassa toiminnassa kannattaa ottaa huomioon.

– Keihäänkärkikohtien avulla työstetään myös nuorille ammattikuljettajille perehdytyskriteerit työkykynäkökulmasta, jatkaa hankkeen vetäjä Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

Kuljetusalan yhä vaikeampaa houkutella nuoria osaajia

Kuljetusalalle tarvitaan uutta työvoimaa, siksi alan houkuttelevuutta nuorten silmissä tulisi lisätä. Nuorten työelämätaitojen oppimiseen ja työelämään kiinnittymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Nuoren ammattikuljettajan työkykyä uhkaavat mm. vaikeus kiinnittyä työelämään ja päästä sisään työyhteisöön tai ammattikulttuuriin. Heillä saattaa myös olla epärealistinen käsitys työn vaatimuksista ja omista kyvyistään, toteaa Kemppainen.

– Myönteisen ammatti-identiteetin kehittyminen ehkäisee syrjäytymistä ja toimii perustana työkyvyn kehitykselle tulevaisuudessa, lisää Salmi. Kuljetusalalla työhön perehdytys ja opastus ovat erityisen tärkeitä, sillä kiinteä työyhteisö usein puuttuu ja työolot ovat haasteelliset. Isoissa kuljetusyrityksissä työhyvinvointiin liittyvät asiat voivat olla hyvällä tolalla, mutta alalla yleisten pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointipanostuksissa on vielä parantamisen varaa.

– Työhyvinvointipanostuksiin kuuluvat muun muassa työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstökoulutus, laadukas työhön perehdyttäminen, mutta myös vaikkapa kannustaminen terveellisiin elintapoihin, toteaa Salmi.

 a
 a

Lisätietoja:

Susanna Kemppainen, asiantuntija, p. 043 824 3390, susanna.kemppainenttl.fi

Anne Salmi, erityisasiantuntija, p. 043 824 1342, anne.salmittl.fi