Ajokorttilainsäädännön uudistus

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 9.6.2011

Kesäkuun 1. päivänä tulivat voimaan M-luokan ajokorttia, ajokorttien terveysvaatimuksia, ajokorttiseuraamuksia sekä autokoululupia koskevat uudet säännökset. Säädökset ovat osa laajaa ajokorttilainsäädännön uudistusta.

Kesäkuun alussa kiristyivät myös ajokorttiseuraamukset. Ajokieltoharkinnassa huomioitava uusi rikesakkorikkomus on mm. matkapuhelimen kielletty käyttö ajon aikana. Poliisi määrää ajokiellon toistuvien rikkomusten perusteella. Ammattiliikenteen puolella ajokieltoharkinnassa huomioidaan ajo- ja lepoaikoja seuraavan laitteen käsittely tai häirintä vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta osoittavana tekona.

Varoituksen käyttöä laajennettiin. Jatkossa henkilö voi saada uuden varoituksen vuoden sisällä edellisen varoituksen jälkeen tehdystä teosta. Varoitusta voidaan myös käyttää vakavaa piittaamattomuutta osoittavasta teosta, jos ajo-oikeuden säilyttämiseen on erityisen painavat syyt, eikä teolla ole aiheutettu vaaraa muille tienkäyttäjille. Uuden varoituksen antaminen uudesta vakavaa piittaamattomuutta osoittavasta teosta on rajoitettua.

Raskaan kaluston kuljettajille asetettiin myös uudet terveysvaatimukset. Raskaan kaluston kuljettajien näöntarkkuusvaatimus on kesäkuun alusta lukien toisella silmällä vähintään 0.8 ja toisella vähintään 0.1. Korjaamatonta näöntarkkuutta koskeva vaatimus poistuu. Myös näkökenttää, diabetestä ja epilepsiaa koskevat säännökset muuttuvat. Tarkemmat säännökset ajoterveydestä antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Kesäkuussa voimaan tulleet uudistukset ovat osa ajokorttilainsäädännön laajempaa uudistusta, jossa toimeenpannaan EU:n ajokorttidirektiivistä johtuvat muutokset suomalaisia ajokortteja koskien. Kokonaisuudessaan ajokorttilaki tulee voimaan tammikuussa 2013.

Ajokorttilaki