EK:n tiedote: työllisyys kääntyy viimein kasvuun

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 1.2.2011

Elinkeinoelämän keskusliitto EKLehdistötiedote 1.2.2011

Työllisyys kääntyy viimein kasvuun

EK:n jäsenyritykset ennakoivat henkilöstömääränsä kääntyvän vähitellen kasvuun tänä vuonna. Henkilöstömäärä kasvaa arviolta 2,1 % eli noin 19 000 henkilöllä vuoden 2010 lokakuusta vuoden 2011 lokakuuhun. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana henkilöstömäärä supistui yrityksissä 2,2 % eli noin 20 000 henkilöllä. Tiedot ovat peräisin EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelusta.

Voimakkainta henkilöstön lisäystä odotetaan rakennusalalla, jonne palkataan lähes 3 000 uutta työntekijää (lisäystä 5 %). Henkilöstön lisäystarve kohdistuu erityisesti talonrakennukseen. Yksityisillä palvelualoilla henkilöstömäärä kasvaa runsaalla 15 000 henkilöllä (lisäystä 2,6 %). Myös teollisuudessa työllisyys kääntyy hienoiseen kasvuun. Uusia työntekijöitä palkataan arviolta 900 (lisäystä 0,3 %). Työpaikkojen määrä supistui kuitenkin aikavälillä lokakuu 2009 – lokakuu 2010 teollisuudessa noin 13 000 henkilöllä (vähennystä 5 %), joten taantumaa edeltäneelle tasolle on vielä matkaa, kertoo tuloksista asiantuntija Satu Ågren EK:n koulutus- ja työvoimayksiköstä.

Uusia työntekijöitä palkataan vakituisiin työsuhteisiin

EK:n jäsenyrityksissä vakituisten työsuhteiden osuus on 90 % kaikista työsuhteista. Näistä kokoaikaisia on 76 % ja osa-aikaisia 14 %. Määräaikaisia on vain 10 % työsuhteista. Suuntauksena on vakituisten työsuhteiden lisääminen myös jatkossa. Vakituisen kokoaikaisen henkilöstön supistamista aikovien yritysten osuus on vähentynyt selvästi edellisvuodesta. Vajaa viidennes yrityksistä suunnittelee lisäävänsä määräaikaisia työsuhteita.

Vakituisten työsuhteiden osuus on säilynyt likimain ennallaan teollisuudessa (95 %) ja rakentamisessa (94 %). Yksityisillä palvelualoilla vakituisten työsuhteiden osuus on 87 %. Vakituisten työsuhteiden osuus on supistunut hieman edellisvuodesta, jolloin vastaava luku oli 90 %. Määräaikaisten työsuhteiden osuus on puolestaan kasvanut hieman palvelualoilla, erityisesti koulutuksessa. Tätä selittää se, että yliopistot ovat ensimmäistä kertaa tiedustelussa mukana. Yliopistoissa opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluu suuri joukko tutkimusavustajina toimivia perusopiskelijoita sekä väitöskirjaansa valmistelevia jatko-opiskelijoita. Nämä palvelussuhteet ovat luonteeltaan aina määräaikaisia.

Vuokratyövoimaa lähes joka kolmannessa yrityksessä

Vuokratyövoiman käyttö on yleistynyt hieman EK:n jäsenyrityksissä, mutta on edelleen teollisuudessa ja yksityisissä palveluissa selvästi alhaisemmalla tasolla kuin ennen talouden taantumaa. Viime vuoden lopulla vajaa kolmannes yrityksistä käytti vuokratyövoimaa, osuuden ollessa vuotta aiemmin noin 25 %. Yksityisillä palvelualoilla vuokratyövoimaa oli käyttänyt noin joka neljäs ja rakennusalalla joka viides yritys. Teollisuudessa vuokratyövoimaa käytti reilu kolmannes yrityksistä.

Myös vuokratyövoiman määrä kasvoi hieman. Vuokratyövoimaa oli viime vuoden lopulla 2,1 % yritysten henkilömäärästä. Edellissyksynä luku oli 1,9 %. Eniten vuokratyötä käytettiin hotelli- ja ravintola-alalla. Yrityksistä viidennes aikoo lisätä vuokratyövoiman käyttöä lähivuosina. Lisäystarvetta on eniten rakentamisessa ja teollisuudessa.

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu toteutettiin loka–marraskuussa 2010. Vastanneissa yrityksissä työskenteli 400 000 työntekijää.