PK-yritysten suhdanteiden koheneminen hidastunut

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 3.12.2010

Palvelualoilla nousuodotuksia talvikaudelle, teollisuudessa kasvu jää hitaaksi

EK:n lokakuussa 2010 tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten teollisuus- ja rakennusyritysten suhdannenousu on loiventunut kesän jälkeen selvästi. Myös vaihtelu yritysten välillä on varsin suurta. Sen sijaan palveluyrityksillä suhdannekuva on kirkastunut kesän jälkeenkin melko ripeästi. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan silti kaikilla kolmella toimialalla hieman tavanomaista heikommaksi.

Teollisuuden pk-yritysten suhdannenäkymät ovat melko varovaiset, ja elpymisestä ennustetaan melko hidasta. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa +9 (heinäkuussa +11). Saldoluku lasketaan vähentämällä suhdanteiden paranemista odottavien yritysten prosenttiosuudesta niiden heikkenemiseen uskovien osuus. Lokakuussa suhdanteiden paranemiseen uskoi 23 % vastaajista. Heikkenemistä ennusti 14 % ja tasaista suhdannekehitystä puolestaan 63 % pk-teollisuusyrityksistä.

Pk-rakennusyritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet osin kausivaihtelunkin vuoksi. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -20 (heinäkuussa +10). Suhdanteiden paranemista odotti 6 % ja niiden heikkenemistä 26 % vastaajista.

Palveluyritysten suhdanneodotukset ovat vahvistuneet edelleen. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa +23 (heinäkuussa +12). Nousua odotti 30 % ja käännettä heikompaan 7 % vastaajista.

Palveluyritysten myynnin kasvu vauhdittuu, teollisuudessa kasvu melko hidasta

Palveluyritysten myynnin kasvu on kesän jälkeen nopeutunut. Sen sijaan teollisuudessa kasvu hidastui ja rakentamisen tuotantomäärät jäivät kevään tasolle. Loppuvuonna suuntaan ei ennusteta suuria muutoksia. Henkilöstöä on lisätty aavistuksen keväästä alkaen. Odotukset loppuvuodelle ovat melko varovaiset – henkilöstö pysyisi nykytasolla.

Pk-teollisuusyritysten kannattavuus koheni selvästi, ja myös palvelualoilla se parani vähän. Rakennusyrityksillä kannattavuuden lasku päättyi.

Monilla pk-yrityksillä on vapaata kapasiteettia: sekä teollisuudessa että rakentamisessa yli kolmasosalla vastaajista oli käyttämättömiä resursseja. Myös tilauskanta on edelleen hieman alle tavanomaisen, eikä se enää parantunut alkuvuoden tapaan.

PK-Suhdannebarometri lyhyesti

PK-Suhdannebarometriin vastasi 815 yritystä, jotka työllistivät Suomessa runsaat 54 000 henkeä. Kysely tehtiin 1.–22.10.2010. Yksittäiset vastaukset on painotettu teollisuudessa ja rakentamisessa yrityksen liikevaihdolla ja palveluissa henkilökunnan määrällä.