Islannin tulivuorenpurkauksen vaikutukset palkanmaksuun

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 20.4.2010

Viime keskiviikkona alkaneen Islannin Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkauksen seurauksena tuhkapilvet ovat kulkeutuneet ympäri Eurooppaa ja lentoliikenne on laajasti pysähdyksissä. Lentomatkustajien kotiinpaluu on estynyt eivätkä työntekijät ole voineet palata työhön. Kyseessä on ns. ylivoimainen este (force majeure), jossa työnantajan palkanmaksuvelvollisuus riippuu siitä, onko matka ollut työmatka vai vapaa-ajan matka.

Jos kysymyksessä on työmatka, työnantaja on velvollinen maksamaan palkan myös työmatkalta palaamisen estymistä koskevalta ajalta. Tilanteessa työnantaja korvaa myös mahdolliset ylimääräiset kustannukset kuten lisäyöpymisen ja kulukorvauksina päivärahan. Palkan ja kulukorvausten suuruus määräytyvät sopimusalakohtaisesti. Jos kysymyksessä sen sijaan on vapaa-ajan matka, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta eikä ylimääräisten kulujen korvausvelvollisuutta.

Niiden työntekijöiden kohdalla, jotka kotimaassa ovat estyneet työskentelemään lentoliikenteen rajoitusten vuoksi, sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 12 pykälän 2 momentin säännöstä. Sen mukaan jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.