AKT ilmoitti lakon uhasta

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 3.2.2006

AKT:n lakko uhkaa lamauttaa bussi- ja kuorma-autoliikenteen


Työnantajapuoli ihmettelee AKT:n neuvottelukulttuuria

Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ihmettelee SAK:laisen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n lakkovaroitusta, joka uhkaa lamauttaa pahasti bussi- ja kuorma-autoliikenteen 19. helmikuuta koko maassa. AKT jätti perjantaina illansuussa lakkovaroituksen, joka koskee suurinta osaa isommista alan yrityksistä. Pääkaupunkiseudun bussiliikenteestä lakonuhan piirissä ovat Connex, Concordia ja Pohjolan Liikenne. Valtakunnallinen lakko alkaa 19.2. kello 18.00, mikäli valtakunnansovittelijan johtamissa neuvotteluissa ei päästä sitä ennen ratkai-suun. Lakonuhan piirissä on kaikkiaan 11 000 työntekijää.

Autoliikenteen Työnantajaliiton toimitusjohtaja Hannu Parvela kummeksuu AKT:n lakkovaroitusta ja neuvottelukulttuuria, sillä neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä ja monista asioista on saavutettu yksimielisyys. Työnantaja on tarjonnut AKT:lle laajaa sopimuspakettia, joka on voimassa olevaa tupo-sopimusta selvästi parempi. AKT ei ole esittänyt omaa palkkavaatimustaan.

Työnantajapuoli tarjosi AKT:lle kaksivuotista sopimusta. Ensimmäinen vuoden palkkatarjous oli selkeästi korkeampi kuin tupossa sovitut palkankorotukset. Toisen vuoden palkkatarjous jäi vielä avoimeksi, sillä työnantaja pyysi ensin AKT:tä esittämään oman näkemyksensä. AKT:n palkkavaatimusta ei kuitenkaan saatu.

Työnantajan tarjous sisälsi ratkaisun myös kuljettajien osa-aikaisuutta koskevaan kysymykseen, jota AKT on pitänyt tärkeänä asiana neuvotteluissa. Työnantaja oli valmis takamaan sopimusteitse, että kokoaikaiset työntekijät tekevät linja-autoliikenteessä 90 prosenttia yrityksen työtunneista. Toimitusjohtaja Parvelan mukaan tällainen sitoumus on painava tae siitä, ettei alaa olla osa-aikaistamassa. Millään muulla alalla ei vastaavaa taetta ole.

–Osa-aikaisia tarvitaan, jotta kokoaikatyötä tekeville voidaan järjestää mielekkäät 7–10 tunnin työvuorot. Muuten työvuorot voivat venyä 13:een tuntiin. Osa-aikaisia tarvitaan nimenomaan aamu- ja iltaruuhkien hoitamiseen, Parvela muistuttaa.

AKT:n lakkovaroituksen piirissä on 21 kuorma-autoyritystä, 54 linja-autoyritystä, noin 100 tavaraterminaalia ja 12 Matkahuolto-asemaa eri puolilla maata.

Autoliikenteen kolmivuotiset työehtosopimukset umpeutuivat tammikuun lopussa. Neuvotteluja uusista sopimuksista on käyty tiiviisti usean viikon ajan.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Hannu Parvela, puh. (09) 4789 9370, 0400 423 610

[Dokumentti AKT:n lakonuhan piirissä olevat yritykset (306)]