AKT:n ja ERTO:n poliittiset työtaistelutoimet autoliikennealoilla 14.12.2023

1. AKT:n ilmoitus poliittisista lakoista 14.12.2023

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on ilmoittanut seuraavista poliittisista lakoista:

  • Kuorma-autoalan työehtosopimuksen soveltamisalalla ei tehdä torstaina 14.12.2023 klo 00.00–24.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.
  • Linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen soveltamisalalla ei tehdä torstaina 14.12.2023 klo 00.00–24.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.
  • Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen soveltamisalalla ei tehdä torstaina 14.12.2023 klo 00.0024.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.
  • Linja-autoasemien työehtosopimuksen soveltamisalalla ei tehdä torstaina 14.12.2023 klo 00.00–24.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.
  • Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla ei tehdä torstaina 14.12.2023 klo 00.00–24.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.
  • Terminaalitoimintaa koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla lakko alkaa torstaina 14.12.2023 klo 6.00 ja päättyy perjantaina 15.12.2023 klo 6.00. 

Poliittisen lakon piirissä olevat yhtiöt on lueteltu AKT:n lakkoilmoituksessa. Lakon piirissä ovat ilmoituksessa mainittujen yritysten ja niiden tytär- ja sisaryritysten kaikki toimipisteet sekä kyseisissä yrityksissä alihankintana tehtävät työt.

Lakon ulkopuolelle jää suojelutyö. Lakko ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä.

Lakon ulkopuolelle jäävät myös linja-autoliikenteen tilausajoina ajettavat varusmiesten kotiuttamiskuljetukset.

Katso AKT:n lakkoilmoitus: täältä.

2. ERTO:n ilmoitus poliittisista työtaistelutoimista 14.12.2023

Toimihenkilöliitto ERTO ry on ilmoittanut seuraavista autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä työskentelevien toimihenkilöiden poliittisista työtaistelutoimenpiteistä:

  • Toimihenkilöt kieltäytyvät työtaisteluilmoituksesta ilmenevissä yrityksissä AKT ry:n 14.12.2023 poliittisen lakon takia lakkoon jääneiden kuljetusten järjestelyistä sekä lakkoyrityksen/yritysten sisällä että niiden ulkopuolella (järjestelykielto). Järjestelykielto koskee 14.12.2023 kuljetuksia ja kiellon perusteella ei myöskään järjestellä 14.12.2023 kuljetuksia ennakolta esim. alihankinnalla tai kuljetusliikettä vaihtamalla.
  • Lakon ulkopuolissa yrityksissä ei järjestellä lakossa olevien yritysten 14.12.2023 ”lakkokuljetuksia”.
  • Järjestelykiellon lisäksi toimihenkilöt pitäytyvät torstaina 14.12.2023 omissa tehtävissään ja kieltäytyvät lakkoon ilmoitetun/joutuneen työn tekemisestä.

Työtaistelutoimet päättyvät 14.12.2023 klo 23.59. Työtaistelu ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä.

Katso ERTO:n lakkoilmoitus: täältä.