AKT:lta uusi työtaisteluilmoitus autoliikennealoille

AKT on tänään 27.2.2023 antanut uuden ilmoituksen työnseisauksesta linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden työehtosopimusten soveltamisalaan kuuluvissa työtehtävissä. Ilmoituksen mukaan AKT aloittaa lakon useissa Autoliikenteen Työnantajaliiton yrityksissä 14.3.2023 ja 21.3.2023. Linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden osalta ensimmäinen ilmoituksen mukainen lakko alkaa tiistaina 14.3.2023 klo 03.00 ja päättyy lauantaina 18.3.2023 klo 03.00. Toinen ilmoituksen mukainen lakko alkaa linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden osalta tiistaina 21.3.2023 klo 03.00 ja päättyy perjantaina 24.3.2023 klo 03.00, ellei näitä ajankohtia ennen käytävissä neuvotteluissa päästä sopimukseen uusista työehtosopimuksista.

AKT:n ilmoituksen mukaan lakko koskee linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvia työntekijöitä liitteessä 1 mainituissa yrityksissä, näiden alihankkijayrityksissä sekä tytär- ja sisaryrityksissä kaikkien toimipisteiden osalta.

AKT:n ilmoituksen mukaan lakon ulkopuolelle jää suojelutyö: ”Työriita ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä”.

Lakonalaiset yritykset 27.2.2023