Työnantajan tulee hakea A1-todistus ulkomailla työskentelevälle

Ulkomailla työskentelevälle tulee hakea Eläketurvakeskuksesta (ETK) A1-todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, riippumatta ulkomaantyön kestosta. Ilman A1-todistusta henkilö tulee vakuuttaa työskentelymaassa. Myös ulkomailla lyhyillä työ- tai koulutusmatkoilla käyvälle tai etätyötä tekevälle tulee hakea A1-todistus. Todistusta tulee hakea, kun työtä tehdään EU/ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa.

Työnantaja hakee A1-todistusta työntekijälleen. Yrittäjä ja apurahansaaja hakevat todistusta itse. Jos työntekijällä on useita työnantajia ulkomaantyön aikana, voi hän hakea A1-todistusta myös itse.

ETK myöntää A1-todistuksen hakemuksesta, jos todistuksen saamisen edellytykset täyttyvät. Todistus on maksuton. Jos todistusta ei haeta tai todistusta ei voida myöntää, henkilö ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Todistus kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen ulkomaantyöskentelyn alkua.

Todistusta haetaan sähköisestä asiointipalvelusta. Myös poikkeuslupaa (esimerkiksi työskentelyn pitkän keston vuoksi) haetaan sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Työnantaja ei voi tehdä sähköistä hakemusta, jos työnantajalla ei ole Suomi.fi-valtuuksia.

A1-todistus voidaan myöntää myös jo alkaneelle ulkomaan työskentelylle.

Asiointipalvelusta voi ladata myönnetyn todistuksen ja saatekirjeen, jotka voi tulostaa tai ladata mobiililaitteelle.

ETK ilmoittaa myöntämästään todistuksesta Kelalle. Kela toimittaa ilman erillistä hakemusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin toisessa EU-maassa työskentelevälle, joka on edelleen sairausvakuutettu Suomessa. Kortti oikeuttaa oleskeluvaltion lakisääteisen terveydenhuoltojärjestelmän mukaiseen hoitoon ja korvaukseen annetusta hoidosta.

Lisätietoja https://www.etk.fi/tyo-ja-elakkeet-ulkomailla/ulkomaantyon-vakuuttaminen/todistuksen-hakeminen/