Logistiikka-ala edistää kuljettajarekrytointeja hankkeella

Logistiikka-alan järjestöt ovat aloittaneet hankkeen, jolla pyritään varmistamaan ammattitaitoinen henkilöstö logistiikka-alan tehtäviin. Hankkeessa kuljetusalan yritykset kehittävät yhdessä oppilaitosten kanssa varusmiespalveluksessa koulutettaville jatkopolkua työelämään. Yritykset osaltaan osallistuvat varuskunnissa järjestettäviin info- ja rekrytointitapahtumiin ja tarjoavat suoria työpaikkoja valmiiksi koulutetuille ja yhdessä oppilaitosten kanssa oppisopimusta ja sitä kautta harjoittelupaikkoja. Tilaisuuksia järjestetään aikaisempaa systemaattisemmin.

Kuljettajan ammatti on monipuolista ja hyvin palkattua. Ala sopii niin miehille kuin naisillekin. Lisäksi logistiikassa on runsaasti etenemismahdollisuuksia, niitä haluaville. Digitalisaatio on yhä vahvemmin logistiikkatyön apuna.

Hankkeessa selvitetään taustakyselyllä varusmiehiltä kiinnostuksen kohteita kesällä 2022. Ensimmäiset info- ja rekrytointitilaisuudet järjestetään syksyllä 2022. Hankkeessa selvitetään myös rekrytointikeinoja saada yhä enemmän naispuolisia kuljettajia alalle. Hankekoordinaattorina aloittaa alkusyksystä Aarno Lybeck. Hanke kestää kaikkinensa vuoden 2023 loppuun ja sen jälkeen parhaiden toimintatapojen toivotaan olevan vakiintuneita logistiikkatoimijoiden yhteistyöhön.

Hankkeessa ovat mukana Yhteinen Toimialaliitto ry, Suomen Huolinta ja Logistiikkaliitto ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Työtehoseura ry, CAP Group Oy, Puolustusvoimat, Maakuljetuspooli, Suomen Kuljetus- ja logistiikka SKAL ry, Logistiikkayritysten Liitto ry sekä Huoltovarmuuskeskus. Hanke toteutetaan Huoltovarmuuskeskuksen Logistiikka 2030 -ohjelmassa.

Hankkeen toimijat toivovat yrityksiä mukaan tehtäviin toimenpiteisiin.

Lisätiedot: Yhteinen Toimialaliitto, logistiikka-asiantuntija jouni.lind@ytl.fi p. 050 521 3305