Työsuojelukysely

Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimii neljä toimialaryhmää sekä 21 teollisuuden ja kuljetusalan työalatoimikuntaa. Niiden tarkoituksena on kehittää omien alojensa työturvallisuutta.

Työryhmien alakohtaisiin tehtäviin kuuluvat tiedottaminen, koulutusten suunnittelu sekä alan työelämää kehittävien hankkeiden valmistelu ja toteutus.

Autoliikenteen työalatoimikunta haluaa tällä kyselyllä kerätä tietoa tulevaisuuden hanke- ja koulutussuunnittelua varten. Siksi toivomme, että saamme mahdollisimman monta vastausta jotta voimme kohdentaa toimintaamme vieläkin tehokkaammin vastaamaan työpaikkojen työturvallisuushaasteisiin. Pyydämme, että työnantajan puolelta kyselyyn vastaa työsuojelupäällikkö tai vaihtoehtoisesti joku muu työnantajan edustaja.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti!

Tästä pääset vastaamaan; https://link.webropol.com/s/autoliikenne

Vastausaikaa on perjantaihin 20.5.2022 asti.

Autoliikenteen työalatoimikunta
Työturvallisuuskeskus