Yleiskorotukset autoliikenteen työntekijöiden osalta sovittu

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n kesken on tänään sovittu voimassa olevien työehtosopimusten mukaisesti 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien toteutettavan yleiskorotuksen suuruudesta seuraavaa:

  • Kuorma-autoalan työehtosopimuksen työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 34 senttiä tunnilta.
  • Linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 34 senttiä tunnilta.
  • Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevan työehtosopimuksen työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on tuntipalkkaisilla 34 senttiä tunnilta ja kuukausipalkkaisilla 57,46 euroa kuukaudessa.
  • Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 34 senttiä tunnilta.
  • Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen nuorten (6 § 3 mom) ja oppilaiden (6 § 4 mom) palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 prosenttia.
  • Terminaalitoimintaa koskevan työehtosopimuksen työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on täysiaikaisilla 57,80 euroa kuukaudessa.
  • Linja-autoasemien työehtosopimuksen työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 28 senttiä tunnilta.

Kaikkien edellä mainittujen työehtosopimusten taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä yleiskorotuksen ajankohdasta lukien. Uudet palkkataulukot löytyvät työehtosopimuksittain Työehtosopimukset-sivuiltamme.