Ajo- ja lepoaikoihin määräaikainen poikkeus 17.1. – 15.2.

Valtioneuvoston asetuksella on vahvistettu määräaikaiset kansalliset poikkeukset tietyistä EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen (561/2006/EY) säännöksistä. Suomen rajojen sisällä noudatetaan seuraavia poikkeuksia ajoajoista, lepoajoista ja tauoista 17.1. – 15.2.2022 välisenä aikana:

  1. Päivittäinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia.
  2. Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia.
  3. Kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia.
  4. Vuorokautinen vähimmäislepoaika on 9 tuntia joka päivä.
  5. Viikkolevon saa lyhentää joka toinen viikko vähintään 24 tunnin yhtäjaksoiseksi lepoajaksi ilman korvaavaa lepoaikaa. Joka toinen viikko kuljettajalla pitää olla vähintään 45 tunnin viikottainen lepoaika.
  6. 5,5 tunnin ajoa kohden on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jakaa normaaliin tapaan kahteen osaan siten, että ensimmäinen osa on vähintään 15 minuuttia ja toinen osa vähintään 30 minuuttia.
  7. Muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla vietetyn vähintään 45 tunnin viikkolevon kuljettaja saa halutessaan viettää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.

ALT:n ja AKT:n välisissä työehtosopimuksissa on määräyksiä koskien vuorokausi- ja viikkolepoja eli em. listan kohtia 4 ja 5. ALT ja AKT ovat sopineet tänään samat vuorokausi- ja viikkolepoja koskevat määräaikaiset muutokset niiden kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja säiliöautoalan työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden osalta, joihin sovelletaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetusta.

Työaikoja koskevat työehtosopimuksen tai lainsäädännön määräykset eivät ole muuttuneet. Työehtosopimusten palkanmaksua koskevat säännökset ovat myös ennallaan. Esimerkiksi vapaapäivätyölisä maksetaan kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja säiliöautoalan työehtosopimusten piirissä normaalisääntöjen mukaan, jos työntekijällä ei ole kaksiviikkojaksossa neljää kalenterivuorokautta vapaata. Samoin ylityökorotukset määräytyvät normaalisääntöjen mukaan 80 tuntia ylittävistä työtunneista kaksiviikkojaksossa.