Työlainsäädäntö- ja työehtosopimuspoikkeukset voimassa 31.12.2020 saakka

ALT on sopinut maaliskuussa sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n että Toimihenkilöliitto ERTO:n kanssa määräaikaisista muutoksista liittojen välisissä työehtosopimuksissa oleviin lomautusilmoitusaikoihin ja takaisinottoaikoihin. Muutokset koskevat kaikkia ALT:n työehtosopimuksia: kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, säiliöauto- ja öljytuotealan, huoltokorjaamoiden, terminaalitoimintaa koskevaa ja linja-autoasemien työehtosopimuksia sekä autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta. Niiden voimassaollessa työntekijöiden ja toimihenkilöiden lomautusilmoitusaika on 5 päivää ja takaisinottoaika on 9 kuukautta, jos työntekijä tai toimihenkilö irtisanotaan koronavirusepidemiasta johtuvasta taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä.

Työehtosopimusmuutokset ovat voimassa määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten ajan. Määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten voimassaoloaikaa on pidennetty alkuperäisestä kesäkuun lopusta 31.12.2020 saakka. Sen myötä myös työehtosopimusten muutosten voimassaolo jatkuu 31.12.2020 saakka.