Ajo- ja lepoaikoihin määräaikainen poikkeus 26.4. – 31.5.

Valtioneuvoston asetuksella on vahvistettu seuraavan määräaikaisen ajanjakson kansalliset poikkeukset tietyistä EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen (561/2006/EY) säännöksistä. Uudet kansalliset poikkeukset on hyväksytetty EU-komissiolla.

Suomen rajojen sisällä ja Suomesta lähtevissä/palaavissa kansainvälisissä kuljetuksissa noudatetaan seuraavia poikkeuksia ajoajoista, lepoajoista ja tauoista 26.4. – 31.5.2020 välisenä aikana:

  1. Päivittäinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia.

  2. Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia.

  3. Kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia.

  4. Vuorokautinen vähimmäislepoaika on 9 tuntia joka päivä.

  5. Viikkolevon saa lyhentää joka toinen viikko vähintään 24 tunnin yhtäjaksoiseksi lepoajaksi ilman korvaavaa  lepoaikaa. Joka toinen viikko kuljettajalla pitää olla vähintään 45 tunnin viikottainen lepoaika.

  6. 5,5 tunnin ajoa kohden on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jaksottaa poikkeuksen aikana 15 minuutin ja 30  minuutin osiin kummassa tahansa järjestyksessä.

  7. Muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla vietetyn vähintään 45 tunnin viikkolevon kuljettaja saa halutessaan  viettää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo  on pysäköitynä.

ALT ja AKT ovat sopineet 28.4. samat vuorokausi- ja viikkolepoja koskevat määräaikaiset muutokset niiden kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja säiliöautoalan työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden osalta, joihin sovelletaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetusta.

Työaikoja koskevat työehtosopimuksen tai lainsäädännön määräykset eivät ole muuttuneet. Työehtosopimusten palkanmaksua koskevat säännökset ovat myös ennallaan. Esimerkiksi vapaapäivätyölisä maksetaan kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja säiliöautoalan työehtosopimusten piirissä normaalisääntöjen mukaan, jos työntekijällä ei ole kaksiviikkojaksossa neljää kalenterivuorokautta vapaata. Samoin ylityökorotukset määräytyvät normaalisääntöjen mukaan 80 tuntia ylittävistä työtunneista kaksiviikkojaksossa.