Linja-autoliiton ja Autoliikenteen Työnantajaliiton esitys linja-autoliikenteen tukitoimista epidemiatilanteessa

Linja-autoala on ensimmäisten toimialojen joukossa kohdannut koronaepidemiasta aiheutuneen kysynnän romahduksen. Tilausajoissa- ja erityisesti matkailussa kysyntä on romahtanut lähes kokonaisuudessaan 12.3.2020 jälkeen. Kaupunkien välisessä liikenteessä pudotus on -90 %, ja kaupunkien järjestämässä joukkoliikenteessä merkittävä.

Tässä tarkoituksessa Linja-autoliitto ja Autoliikenteen Työnantajaliitto esittävät liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavaa toimialakohtaista tukipakettia linja-autoliikenteen, sen yritysten ja sen työpaikkojen turvaamiseksi:

  • Kaupunkien joukkoliikeviranomaisten tulisi palauttaa sopimusliikenne mahdollisimman nopeasti normaaliksi. Tuolloin yritysten taloudelliset ongelmat eivät kasvaisi liian suuriksi ja liikenne palvelisi yhteiskuntaa ja matkustajia riittävän hyvin.
  • Kaupunkien joukkoliikenneviranomaiset ovat arvioineet lipputulomenetyksiksi nyt 70 M€. Menetykset kohdentuvat sekä kaupungeille että liikennettä operoiville yrityksille (lipputuloriskin mukaan). Esitämme joukkoliikenteeseen valtionosuuksien kohdennettua lisäystä ja joukkoliikennemäärärahaa.
  • Valtion järjestämässä ELY-liikenteessä lipputulomenetykset ja liikenteen keskeyttämiset ovat laajoja. Valtion talousarviossa ilmastoperusteisen määrärahan siirto (arvio nyt 13-20 M€) riittäisi kompensoimaan lipputulomenetyksiä ja liikenteen keskeytyksiä kevätkauden ajaksi. Määräraha sisältyy talousarvion kehyksiin.
  • Markkinaehtoisessa liikenteessä ja tilausajoliikenteessä kysynnän romahdus on johtanut yritykset niin ikään erittäin suuriin vaikeuksiin. Esitämme €/km -perusteista korvausmallia ajamattomista ja lähes tyhjinä ajettujen vuorojen kompensoimiseksi.
  • Epidemiatilanteen jälkeenkin on varauduttava hitaaseen ja maltilliseen kysynnän kasvuun ja siten liikenteen tukemiseen. Yritysten selviytymisessä on siten ongelmia tämän poikkeuksellisen tilanteen jälkeenkin.

Näiden ohella valtion tukipaketissa yritysrahoituksen turvaamiseksi on tärkeää olla mukana kaikenkokoiset yritykset. Rahoituksen viiveetön ja tehokas kohdistuminen on toteutettava saumattomassa yhteistyössä valtiontakausten myöntäjien ja pankkien kanssa.

Näillä keinoilla voitaisiin turvata linja-autoliikenteen jatkuvuus Suomessa epidemian aikana ja aikanaan sen jälkeisessä tilanteessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto ry, puh. 0400 606 750

Toimitusjohtaja Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, puh. 040 511 6959