Työntekijöiden lomautusilmoitusaika 5 päiväksi 1.4.2020

ALT ja AKT ovat sopineet tänään määräaikaisesta muutoksesta lomautusilmoitusaikaan koskien kaikkia liittojen välisiä työehtosopimuksia: kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, säiliöauto- ja öljytuotealaa koskevaan, huoltokorjaamoiden, terminaalitoimintaa koskevaan ja linja-autoasemien työehtosopimuksiin. Muutoksen myötä työntekijöiden lomautusilmoitusaika on 1.4.2020 alkaen 5 päivää. Viiden päivän lomautusilmoitusaikaa noudatetaan myös ennen 1.4.2020 annettuihin lomautusilmoituksiin, mikäli lomautus ei ole vielä alkanut. Työnantajan pitää antaa työntekijälle uusi lomautusilmoitus, jos lomautuksen alkamispäivää tämän muutoksen johdosta aikaistetaan.

Samassa yhteydessä sovittiin määräaikaisesta takaisinottoaikojen pidennyksestä työntekijöiden osalta. ALT:n ja AKT:n välisessä, kaikkien em. työehtosopimusten osana noudatettavassa irtisanomissuojasopimuksessa olevat neljän ja kuuden kuukauden takaisinottoajat on muutettu 9 kuukaudeksi, jos työntekijä irtisanotaan 1.4.2020 voimaan tulevien määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten voimassaolon aikana koronavirusepidemiasta johtuvasta taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä.

Edellä mainitut työehtosopimusmuutokset ovat voimassa tästä päivästä eteenpäin ja niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.