Ajo- ja lepoaikoihin määräaikainen poikkeus 27.3. – 25.4.

Liikenne- ja viestintäministeriö on vahvistanut tiettyjen EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen (561/2006/EY) säännösten kansallisten poikkeusten käyttöönoton. Asetuksessa on annettu jäsenvaltioille oikeus myöntää kiireellisissä tapauksissa enintään 30 päivän ajaksi poikkeuksia, joista on ilmoitettava EU-komissiolle välittömästi. 

Suomen rajojen sisällä noudatetaan seuraavia poikkeuksia ajoajoista, lepoajoista ja tauoista 27.3. – 25.4.2020 välisenä aikana:

  1. Päivittäisen (9/10 h), viikoittaisen (56 h) ja kahden viikon (90 h) enimmäisajoajan saa ylittää.
  2. Vuorokautinen vähimmäislepoaika on 9 tuntia joka päivä.
  3. Viikkolevon vähimmäisaika on 24 tuntia, ilman korvaavaa lepoaikaa.
  4. 4,5 tunnin ajoa kohden on pidettävä edelleen 45 minuutin tauko, mutta tauon saa jaksottaa poikkeuksen aikana 15 minuutin ja 30 minuutin osiin kummassa tahansa järjestyksessä. Eli normaalioloissa 15 minuutin tauko pidetään ensin ja 30 minuutin tauko sen jälkeen, mutta poikkeuksen aikana tauon voi pitää myös niin, että 30 minuutin tauko pidetään ensin ja 15 minuutin tauko sen jälkeen.


ALT ja AKT ovat sopineet samat vuorokausi- ja viikkolepoja koskevat määräaikaiset muutokset niiden kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja säiliöautoalan työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden osalta, joihin sovelletaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetusta.

Työaikoja koskevat työehtosopimuksen tai lainsäädännön määräykset eivät ole muuttuneet. Työehtosopimusten palkanmaksua koskevat säännökset ovat myös ennallaan. Esimerkiksi vapaapäivätyölisä maksetaan kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja säiliöautoalan työehtosopimusten piirissä normaalisääntöjen mukaan, jos työntekijällä ei ole kaksiviikkojaksossa neljää kalenterivuorokautta vapaata. Samoin ylityökorotukset määräytyvät normaalisääntöjen mukaan 80 tuntia ylittävistä työtunneista kaksiviikkojaksossa.