Toimihenkilöiden lomautusilmoitusaika 5 päiväksi

ALT ja ERTO ovat sopineet tänään määräaikaisesta muutoksesta autoliikennealojen toimihenkilöiden lomautusilmoitusaikaan. Muutoksen myötä toimihenkilöiden lomautusilmoitusaika on 5 päivää tästä päivästä alkaen. Viiden päivän lomautusilmoitusaikaa noudatetaan myös ennen 27.3.2020 koronavirusepidemian vuoksi annettuihin lomautusilmoituksiin, mikäli lomautus ei ole vielä alkanut. Työnantajan pitää antaa toimihenkilölle uusi lomautusilmoitus, jos lomautuksen alkamispäivää tämän muutoksen johdosta aikaistetaan.

Samassa yhteydessä sovittiin määräaikaisesta takaisinottoaikojen pidennyksestä toimihenkilöiden osalta. Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevassa irtisanomissuojasopimuksessa olevat neljän ja kuuden kuukauden takaisinottoajat on muutettu 9 kuukaudeksi, jos toimihenkilö irtisanotaan maan hallituksen 20.3.2020 päättämien määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten voimassaolon aikana koronavirusepidemiasta johtuvasta taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä.

Edellä mainitut työehtosopimusmuutokset ovat voimassa tästä päivästä eteenpäin ja niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.