Toimihenkilöiden lomautusilmoitusaika 14 päiväksi

ALT ja ERTO ovat sopineet tänään väliaikaisesta muutoksesta toimihenkilöiden lomautusilmoitusaikaan, joka on autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa yksi kuukausi. Muutoksen myötä toimihenkilöiden lomautusilmoitusaika on 14 päivää.


Toimihenkilöiden lomautusilmoitusajan lyheneminen on voimassa 31.5.2020 saakka. Lyhyempää 14 päivän lomautusilmoitusaikaa noudatetaan myös ennen 25.3.2020 koronavirusepidemian vuoksi toimihenkilöille annettuihin lomautusilmoituksiin, jos lomautus ei ole vielä alkanut. Työnantajan pitää antaa toimihenkilölle uusi lomautusilmoitus, jos lomautuksen alkamispäivää tämän muutoksen johdosta aikaistetaan.