AKT:n ylityökielto ja työvuorojen vaihtokielto 8.10. – 28.10.2018

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 4.10.2018

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on julistanut uuden ylityökiellon ja työvuorojen vaihtokiellon poliittisena työtaistelutoimenpiteenä kaikilla ALT:n sopimusaloilla maanantaista 8.10.2018 klo 00.00 alkaen:

– kuorma-autoalan työehtosopimus

– linja-autohenkilökunnan työehtosopimus

– linja-autoasemien työehtosopimus (Matkahuolto)

– huoltokorjaamoiden työehtosopimus

– terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus

– säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus (koko sopimusala eli myös ilmailuhuolto ja öljytuoteala)


Ylityökielto ja työvuorojen vaihtokielto päättyy sunnuntaina 28.10.2018 klo 24.00


Muista AKT:n sopimusaloista ylityökiellon ja työvuorojen vaihtokiellon piirissä ovat lisäksi:

– ahtausalan työehtosopimus

– kaupan automiesten työehtosopimus

– elintarvikealan automiesten työehtosopimus

– huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus

– matkustamohenkilökunnan työehtosopimus

– Airpro Oy:n työehtosopimus

– matkatoimistoalan työehtosopimus

AKT:n työtaisteluilmoitusta koskeva tiedote:

https://www.akt.fi/uutiset/akt-julistaa-laajennetun-ylityo-ja-tyovuorojen-vaihtokiellon-sopimusaloilleen-8.10.2018-alkaen/