Palkanmaksuvelvollisuus työnteon estyessä rakennusalan työtaistelujen vuoksi

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 3.5.2018

Rakennusteollisuus RT:n työsulku

Rakennusteollisuus RT ry:n ja sen toimialaliittojen hallitukset julistivat 25.4.2018 rakennusteollisuuteen kattavan työsulun torstaina 10.5. kello 0.00 alkaen. Sulku koskee Rakennusteollisuuden kaikkien toimialojen jäsenyrityksiä. Työsulun on ilmoitettu olevan puolustustoimenpide Rakennusliiton käynnistämille ja ilmoittamille lakoille. Työtaisteluiden taustalla on Rakennusliiton ja Rakennusteollisuuden käynnissä olevat työehtosopimusneuvottelut.

Työsulkuun osallistuvat Talonrakennusteollisuuden, Rakennustuoteteollisuuden, Infran, LVI-Teknisten Urakoitsijoiden, Pintaurakoitsijoiden, Kattoliiton sekä Lattian- ja seinänpäällysteliiton jäsenyritykset. Sulun ulkopuolelle jäävät muutamat rakennustuoteteollisuuden prosessiteollisuuden jäsenyritykset sekä yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot ja sellaiset toiminnot, jotka suuntautuvat muualle kuin rakennusteollisuuteen. Työsulussa työnteko ja palkanmaksu keskeytetään.

Rakennusliitto ry on aiemmin ilmoittanut ja toteuttanut useista työtaisteluja, joista seuraavat uhkaavat touko- ja kesäkuussa rakennustuoteteollisuutta ja infra-rakentamista. Rakennusliiton 19.4. aloittama ensimmäinen lakko kohdistui seitsemään betoniyritykseen.

Yllä mainitut rakennusalan työtaistelut ovat olleet valtakunnansovittelijan sovittelussa, mutta toistaiseksi ei ole sovittu uusia sovittelutapaamisia.

alkanmaksu kuljetusyrityksissä

Mikäli kuljetusyrityksessä työnteko estyy pelkästään Rakennusliiton lakkojen johdosta, työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen maksamaan palkkaa esteen ajalta työtä vaille jääville työntekijöille enintään 7 päivältä. 

Mikäli kuljetusyrityksessä työnteko estyy pelkästään Rakennusteollisuus RT:n työsulun johdosta, työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen maksamaan palkkaa esteen ajalta työtä vaille jääville työntekijöille enintään 14 päivältä.

Mikäli kuljetusyrityksessä työnteko estyy sekä Rakennusliiton lakkojen että Rakennusteollisuus RT:n työsulun johdosta, työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen maksamaan palkkaa esteen ajalta työtä vaille jääville työntekijöille enintään 14 päivältä.

Kaikissa tilanteissa työnantajan on heti tuotannollisesti mielekkään työn loputtua ilmoitettava kullekin työntekijälle henkilökohtaisesti työnteon estymisestä ja palkanmaksun päättymisestä. Työnantajan on syytä varautua esittämään tarvittaessa näyttöä siitä, että työntekijälle on ilmoitettu työnteon estymisestä ja palkanmaksun päättymisestä.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus käsittää em. 7 ja 14 päivien ajanjaksoihin sisältyvät työpäivät. Ajanjakso alkaa siitä päivästä, jona työntekijän varsinainen työ keskeytyi tai työnantaja siirsi hänet tekemään jotakin muuta työtä.

Seitsemän ja 14 päivän ajanjaksot voivat koostua myös muista kuin peräkkäisistä päivistä eli yhtämittaisesta ajasta. Jos siis työntekijän työ estyy esim. ensin 10.5.- 12.5. Rakennusteollisuus RT:n työsulun vuoksi 3 päivää, sitten 17.5. – 21.5. Rakennusliiton lakon vuoksi 5 päivää ja 23.5. – 25.5. jälleen Rakennusteollisuus RT:n työsulun vuoksi 3 päivää, niitä kaikkia koskee yksi yhteinen 14 päivän ajanjakso, joka alkaa ko. esimerkissä 10.5.