Ahtausalalle neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 14.12.2016

Sopimus ei sisällä työajan pidennystä eikä kriisilauseketta. Palkankorotukset noudattavat teollisuuden yleistä linjaa.

AKT:n ja Satamaoperaattorit ry:n sopimus on kaksivuotinen ja siihen kuuluu kaksi optiovuotta.  Ensi vuonna yleispalkankorotuksia ei tehdä, mutta seuraavina vuosina yleispalkankorotuksissa noudatetaan teollisuuden yleistä linjaa.

Sopimus sisältää monia työturvallisuutta parantavia sekä työssä jaksamista ja työkykyä ylläpitäviä elementtejä.  

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ja Satamaoperaattorit ry:n toimitusjohtaja Juha Mutru sanovat sopimuksen turvaavan ahtausalan työpaikkoja ja tuovan vakautta ja ennustettavuutta alalle.

Piirainen ja Mutru toteavat, että neuvottelemalla molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen AKT ja Satamaoperaattorit ry kantoivat yhteiskuntavastuuta suomalaiseen sopimusyhteiskuntaan kuuluvalla tavalla.

Neuvottelutulos edustaa hieman alle 10 prosenttia AKT:n jäsenistä.

Sopimus on hyväksyttävä vielä liittojen hallinnoissa.