Säiliöauto- ja öljytuotealoille neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi

Mari Vasarainen (tiedotus@alt.fi), 9.12.2016

Sopimus ei sisällä työajan pidennystä eikä kriisilauseketta. Palkankorotukset noudattavat teollisuuden yleiskorotuksia.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n sekä Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sopimus on kolmivuotinen ja sisältää yhden optiovuoden. Ensi vuonna yleispalkankorotuksia ei tehdä, mutta seuraavina vuosina yleispalkankorotuksissa noudatetaan teollisuuden yleistä linjaa. Lisäksi sopimukseen kuuluu joka syksy erikseen tehtävä taulukkopalkkojen liukumakorotus.

Sopimus sisältää lukuisia työturvallisuutta, työssä jaksamista ja työkykyä ylläpitäviä tekijöitä.  

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ja ALT:n toimitusjohtaja Mari Vasarainen sekä Kemianteollisuus ry:n johtaja Jyrki Hollmén sanovat sopimuksen tuovan vakautta ja ennustettavuutta yritysten toimintaan sekä turvaavan työpaikkoja kovenevassa kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa.

He korostavat myös, että neuvottelemalla osapuolia tyydyttävän sopimuksen AKT ja ALT sekä Öljytuote ry kantoivat yhteiskuntavastuuta suomalaiseen sopimusyhteiskuntaan sopivalla tavalla.

Sopimus koskee säiliöautokuljetuksia ja öljytuotealaa.

Sopimus on hyväksyttävä vielä liittojen hallinnoissa.

Lisätietoja:

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen p. 0400 729450

ALT:n toimitusjohtaja Mari Vasarainen p. 040 5116959

Kemianteollisuus ry:n johtaja Jyrki Hollmén p. 040 746 3687