Autoliikenteen sopimusaloille neuvottelutulos uusiksi työehtosopimuksiksi

Autoliikenteen sopimusaloille neuvottelutulos uusiksi työehtosopimuksiksi

Mari Vasarainen (mari.vasarainen a alt.fi), 1.12.2016

AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliiton ALT:n sopimusratkaisu on kolmivuotinen ja sisältää yhden optiovuoden. Ensi vuonna yleispalkankorotuksia ei tehdä, mutta seuraavina vuosina yleispalkankorotuksissa noudatetaan teollisuuden yleistä linjaa. Lisäksi sopimukseen kuuluu joka syksy erikseen tehtävä taulukkopalkkojen liukumakorotus.

Sopimus sisältää lukuisia työturvallisuutta, työssä jaksamista ja työkykyä ylläpitäviä tekijöitä. Sopimus laajentaa myös esimerkiksi linja-autoalan ns. Lonka-sopimuksen kattamaan maakunnallisen ELY-liikenteen.

Sopimus ei sisällä työajan pidennyksiä eikä ns. kriisilauseketta.

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ja ALT:n toimitusjohtaja Mari Vasarainen sanovat sopimuksen turvaavan kotimaisten kuljetusalan yritysten toimintaa ja työpaikkoja kovenevassa kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. He korostavat myös, että neuvottelemalla molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen AKT ja ALT kantoivat yhteiskuntavastuuta suomalaiseen sopimusyhteiskuntaan sopivalla tavalla.

Sopimus koskee seuraavia aloja: kuorma-autoala, linja-autoala, huoltokorjaamot, terminaaliala ja matkahuolto. Sopimus kattaa yli puolet AKT:n jäsenistä.

Sopimus on hyväksyttävä vielä AKT:n ja ALT:n hallinnoissa.

 

Lisätietoja:

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen p. 0400 729450

ALT:n toimitusjohtaja Mari Vasarainen p. 040 5116959

Takaisin