Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla

Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla

ALT tiedotus (tiedotus a alt.fi), 20.4.2016

Merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskus järjestää syksyllä 2016 "Työturvallisuus satamassa – Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla" koulutuksen.

Aika:

4.10.2016 klo 9.00-16.00

Paikka:

Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B 2 kr.s Helsinki

Kenelle:

Tilaisuus on suunnattu kaikille satamassa toimiville ja asioiville tahoille ja erityisesti työturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä työskenteleville

Sisältö:

Satama on yhteinen työpaikka, jossa työntekijät edustavat monia eri organisaatioita, kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä. Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien riskien hallintaa ja työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys työturvallisuuden saavuttamisessa.Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla on tämän vuoden tilaisuuden teemana. Aihetta haasteineen käsitellään yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta. Päivän aikana kuullaan Suomen eri satamien toimintamalleista, riskien hallinnasta, olemassa olevista säädöksistä ja tarkastustoiminnasta satama-alueella. Case-esimerkit keskittyvät työturvallisuuskulttuuriin sitouttamiseen ja vertaisoppimiseen eri alojen yhteisistä työpaikoista. Tilaisuuden tarkempi ohjelma on tulossa.

Hinta:

75 euroa + alv, joka sisältää koulutuksen, luentomateriaalin sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen:

27.9.2016 mennessä tämän linkin kautta

Lisätiedot:

Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen, puh. 02 333 8185 tai 040 779 949 sekä sähköpostilla anelsu a utu.fiTilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen ovat osallistuneet Aluehallintovirasto, Ammattiliitto Pro, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry, Rajavartiolaitos, Satamaoperaattorit ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Satamaliitto ry, Suomen Varustamot ry, Tulli, Veturimiesten liitto ry ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. 

Takaisin