Talkoisiin tarvitaan kaikki

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 30.11.2015

SAK ilmoitti sunnuntaina olevansa valmis jatkamaan jo noin puoli vuotta jatkuneita yhteiskuntasopimusneuvotteluja.  Näissä neuvotteluissa pyritään sopimukseen, jossa kaikki suomalaiset työssäkäyvät osallistuisivat yhteisiin talkoisiin luopumalla osasta eduistaan. Tällä tavalla voisimme oikaista Suomen koko ajan kärjistyvän taloustilanteen ja luoda uuden perustan kasvun ja työllisyyden parantamiseksi.

Myös EK on valmis jatkamaan Suomen kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä neuvotteluja. EK:lla on valtakirja neuvotteluihin kaikilta jäsenliitoiltaan. On luonnollista, että jo oikeudenmukaisuussyistä edellytämme samaa sitoutuneisuutta myös muilta neuvotteluosapuolilta.

SAK:n keskeisen jäsenliiton – AKT:n – jättäytymistä neuvottelujen ulkopuolelle emme voi hyväksyä. Jos se jäisi ulos, se antaisi kaikille muillekin liitoille vastaavat perusteet irrottautumiseen. Miksi yksi liitto tai ammattiryhmä saisi yksin jäädä talkoiden ulkopuolelle? AKT on myös osoittanut kriittisen painoarvonsa viimeksi laajoilla Postin työriitaan liittyvillä tukilakoillaan.

Lähdemme siitä, että SAK:n tulee saada jo ennen neuvottelujen jatkumista kaikki jäsenliittonsa sitoutuneesti mukaan. Myös Postin työriitaan liittyvät tukilakot on peruutettava

Kolmikantainen neuvottelujärjestelmä edellyttää toimiakseen vahvaa mandaattia kultakin neuvottelupöydässä olevalta keskusjärjestöltä. Vain näin menetellen vapaaehtoisen sopimisen toimintamallilla voi olla onnistumisen edellytykset.


Lisätietoja toimitusjohtaja Jyri Häkämies

Haastattelupyynnöt toimitusjohtajan assistentti Tiina Romakkaniemi  09 4202 2401, 050 501 3921