Tutkimus: Suomalaiset antoivat ay-liikkeen arvosanaksi niukan tyydyttävän

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 24.8.2015

Enemmistö suomalaisista uskoo ammattiyhdistysliikkeen menettävän tulevaisuudessa vaikutusvaltaansa käy ilmi Valittujen Palojen Tietoykkösellä teettämästä laajasta tutkimuksesta.Vastaajista 40 prosenttia kokee ammattiyhdistysliikkeen olevan poliittisesti liian leimautunut ja/tai liian vanhakantainen. Kyselyssä ammattiyhdistysliikkeen toiminta saa kokonaisuudessaan kansalta niukasti tyydyttävän arvosanan, kun vastaajien kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,08. Vuonna 2003 vastaava arvosana oli 7,18.

Kyselystä ilmenee, että laittomia lakkoja ei yleisesti ottaen hyväksytä. Vastaajista 53 prosenttia arvioi, että ammattiyhdistysliikkeen tulisi puuttua pienten avainryhmien lakkoiluun. 71 prosenttia kaikista vastaajista ei hyväksy laittomia lakkoja. 72 prosenttia vastaajista hyväksyy laittomista lakoista langetettavat sakot.

Yli puolet kaikista vastaajista, 56 prosenttia, kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista työssäolovuosien mukaan siten, että pidempi työhistoria oikeuttaa pidempään työttömyysturvaan.

Vastaajista joka viides, 19 prosenttia, kokee ammattiyhdistysliikkeen toimineen suurten ikäluokkien eläkeasioiden ajamisessa hyvin. Tyytyväisimpiä ovat SAK:hon kuuluvat ammattiliiton jäsenet (24 %).

Yleisimmin ammattiyhdistysliikkeen koettiin viimeisen 10 vuoden aikana epäonnistuneen nuorten ja ns. pätkätyötä tekevien asioiden ajamisessa.

Vastaajista 58 prosenttia ilmoitti tutkimushetkellä kuuluvansa johonkin ammattiliittoon tai työttömyyskassaan. Noin joka seitsemäs, 15 prosenttia, ei ollut koskaan ollut minkään ammattiliiton tai työttömyyskassan jäsen.

Vastaajia tutkimuksessa oli 1000 henkilöä. Otanta tehtiin kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Kohderyhmänä olivat 15 vuotta täyttäneet mannersuomalaiset. Haastattelut tehtiin 10.-25. kesäkuuta 2015.