Suomen on tarkasteltava uudelleen vuokratyön rajoituksia

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 17.3.2015

EU-tuomioistuin on tänään antanut tuomion siitä, voidaanko vuokratyövoiman käyttöä rajoittaa työehtosopimuksessa. EU-tuomioistuin päätyi tuomiossaan siihen, että vuokratyödirektiivin 4 artiklaa on tulkittava siten, että kansalliset tuomioistuimet eivät voi soveltaa artiklaa. Tuomioistuimen mukaan artikla on osoitettu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja niiden tulee varmistua siitä, että mahdolliset vuokratyön käyttöön liittyvät kiellot ja rajoitukset ovat perusteltuja.

Kyseessä on ensimmäinen EU-tuomioistuimessa käsitelty tapaus, jossa on tulkittu vuokratyödirektiivin sisältöä. Ratkaisu on tärkeä koko Euroopan laajuisesti.

Lokakuussa 2013 Suomen työtuomioistuin pyysi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vuokratyödirektiivin tulkinnasta. Pyynnön taustalla oli työntekijäliitto AKT:n väite siitä, että öljytuotealan yritys käytti vuokratyötä laajemmin kuin mitä työehtosopimus olisi sallinut. 

– Jutussa haluttiin selvittää, saako työtuomioistuin soveltaa direktiiviä vai onko se yleisempi velvoite. On tietysti pettymys, että EU-tuomioistuimen mukaan direktiiviä ei voida soveltaa kansallisissa tuomioistuimissa, jutun työnantajapuolen asiamies Mika Kärkkäinen EK:sta sanoo.

Vuokratyödirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan vuokratyön käyttöön liittyvät rajoitukset tai kiellot saavat perustua ainoastaan yleisen edun mukaisiin syihin, jotka liittyvät erityisesti vuokratyöntekijöiden suojeluun, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksiin tai tarpeeseen varmistaa, että työmarkkinat toimivat moitteettomasti ja että väärinkäytöksiä ehkäistään.

Vuokratyödirektiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on tarkasteltava kansallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten vuokratyön käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja sen varmistamiseksi, ovatko ne edelleen perusteltuja 4 artiklan 1 kohdassa mainituista syistä.

EU-tuomioistuin totesi, että tarkastelun tulosten seurauksena jäsenvaltiot ovat saattaneet joutua muutamaan vuokratyötä koskevaa säännöstöään.

– Suomessa ei ole toteutettu riittävällä tavalla tarkastelua, sillä Suomen valtio on vain luetellut työehtosopimuksissa olevia vuokratyötä koskevia kieltoja ja rajoituksia. Pelkän luetteloinnin sijaan Suomen valtion pitää jatkossa arvioida, ovatko kiellot ja rajoitukset perusteltuja, Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara toteaa.

Suomessa on yli sata työehtosopimusta, joista löytyy rajoituksia vuokratyövoiman käytölle. 

 a
 a

Lisätietoja: Mika Kärkkäinen, asiantuntija, EK, mika.karkkainenek.fi 040 172 1411 ja Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliarahpl.fi, 040 562 6466.

Koko tuomioteksti:

EU-tuomioistuimen tuomio 17.3.2015