Uusi työkalu sujuvoittaa kuljetusyritysten työn riskien hallintaa

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 30.9.2014

Maanteiden tavaraliikenteen pienyrityksille on tarjolla uusi, maksuton ja helppokäyttöinen menetelmä työn riskien hallinnan tueksi, OiRA-riskinarviointityökalu (Online Interactive Risk Assessment). Verkossa olevaa ohjelmaa voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimellakin. Toimiva sähköpostiosoite ja yhteys verkkoon riittävät satsauksiksi, jotta voi lähteä parantamaan yrityksensä turvallisuuskulttuuria.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastojen mukaan työpaikkatapaturmia sattuu eniten kuorma-autonkuljettajille, postinkantajille, henkilöliikenteen kuljettajille ja varastotyöntekijöille.

– Työn riskien hallintaan kannattaa paneutua ajatuksella. Se tukee yritysten kilpailukykyä esimerkiksi vähentämällä tapaturmia ja niistä johtuvia sairauspoissaoloja sekä edistämällä työn sujuvuutta, muistuttaa erityisasiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitoksesta.

OiRA antaa konkreettisia ohjeita

Riskinarviointityökalu on helppokäyttöinen: se sisältää 25 väittämää, joista suurimpaan osaan vastataan kyllä tai ei.Ei-vastauksia seuraa toimenpideohjeita. Käyttäjä voi myös syöttää ohjelmaan oman yrityksensä ohjeistuksia.

Väittämät perustuvat toimialan keskeisiin tapaturmariskeihin:

1)     Kuljettajan perehdyttäminen 

2)     Ajoonlähtötarkastus ja toiminta työvuoron aikana 

3)     Liikkuminen ohjaamon ulkopuolella 

4)     Yhdistelmäajoneuvojen kytkennät 

5)     Lastaus & purku 

6)     Ajotyö 

7)     Työ, terveys ja hyvinvointi

Laki velvoittaa arvioimaan riskit

Laki vaatii työnantajaa selvittämään työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä poistamaan löydetyt puutteet. Suuri osa Suomen tavaraliikennealan yrityksistä on kooltaan pieniä, 1–9 työntekijää työllistäviä yrityksiä. Yksinyrittäjillä ja alle 10 henkilön yrityksissä ei ole työsuojeluorganisaatiota, jolloin yrittäjän työturvallisuusosaamisen tai siinä esiintyvien puutteiden merkitys korostuu. Myös yksinyrittäjä hyötyy riskien arvioinnista.

Tietoja verkkotyökalusta

OiRA(Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille riskien arviointiin. Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosasto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL ry), Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT ry), Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto (AKT ry) sekä Rahtarit ovat yhdessä tuottaneet sisällön OiRA-sovelluksen maanteiden tavaraliikenteen työn riskien arviointiin.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Susanna Visuri, Työterveyslaitos, puh. +358 46 851 5912, susanna.visuri[at]ttl.fi 

Lue lisää OiRAsta

TTL/OiRA