Joukkoliikenteen palveluissa tulee noudattaa lainsäädäntöä ja työehtoja

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 18.9.2014

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry,  Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Suomen Paikallisliikenneliitto ry kiinnittävät huomiota harmaan talouden riskiin kaupunkiseutujen joukkoliikennepalveluita järjestettäessä. Matkustajien on voitava luottaa siihen, että palvelut tuotetaan rehellisesti lakien ja työehtosopimusten asettamia velvoitteita noudattaen. Tarjouskilpailuja järjestettäessä yrittäjien välinen yhdenvertainen kilpailu on voitava taata sulkemalla epärehelliset yrittäjät tarjouskilpailujen ulkopuolelle.

Joukkoliikennepalvelut ovat julkisia palveluita, joissa liikenteenharjoittajien yhdenvertaisesta kohtelusta ja lainsäädännön noudattamisesta ei voida tinkiä. Joukkoliikenteen tarjouskilpailujen on oltava rehellisiä. Verovaroin tuettuja palveluita tuottamaan ei voida valita sellaisia yrityksiä, jotka eivät noudata voimassa olevia linja-autoalan yleissitovia työehtosopimuksia tai laiminlyövät verojen ja maksujen suorittamisen hankkiakseen kilpailuetua rehellisten yrittäjien kustannuksella. Myös matkustajien on voitava luottaa siihen, että harmaa talous ei saa sijaa joukkoliikenteessä.

Toistaiseksi harmaa talous ei ole joukkoliikennepalveluissa iso ongelma. Kehitystä on seurattava, sillä tiukka taloudellinen tilanne voi houkutella epärehellisiin kilpailukeinoihin. Etenkin tilanteissa, joissa palveluiden tuottamisessa käytetään alihankkijaa tai vuokratyövoimaa, harmaan talouden riski kasvaa.

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry,  Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Paikallisliikenneliitto ry toimivat yhdessä harmaan talouden estämiseksi ja terveen joukkoliikenteen edistämiseksi. Järjestöt suosittavat, että joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset varmistaisivat tarjouskilpailuja järjestäessään jo tarjouspyyntöasiakirjoissaan, että tarjouskilpailuihin osallistuvat liikenteenharjoittajat sitoutuvat noudattamaan joukkoliikennepalveluita tuottaessaan lainsäädäntöä ja linja-autoalaa koskevia yleissitovia työehtosopimuksia. Jos liikenteen jo käynnistyttyä osoittautuisi, että lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia jätetään tarkoituksella noudattamatta, muodostaisi se syyn liikennöintisopimusten purkamiselle.