Uusi opas ”Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajille” vastaa työelämäkysymyksiin 13 kielellä

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 9.9.2014

Maahanmuuttajien menestyksekäs integrointi suomalaisille työmarkkinoille on ensiarvoisen tärkeää, etenkin ajatellen tulevaisuuden työvoimatarpeita.

 – Erityisesti monikulttuuristuvilla PK-sektorin työpaikoilla on ollut pula maahanmuuttajille suunnatusta kattavasta ja ajankohtaisesta työelämätietoudesta.

Työpaikoilla on kaivattu myös työyhteisön toimintaa tukevia välineitä esimiesten ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin, toteaa tutkija Kirsi Yli-Kaitala Työterveyslaitoksesta.

 Opas syntyi Työterveyslaitoksen Toimiva monikulttuurinen työpaikka -hankkeessa. Opas löytyy verkosta osoitteesta www.ttl.fi/toissasuomessa ja se on saatavilla maksutta 13 kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, somaliksi, arabiaksi, saksaksi, kurdiksi, kiinaksi, vietnamiksi ja thain kielellä. 

 Opas auttaa perehdytysvaiheessa

 Töissä Suomessa -opas on tarkoitettu töitä hakeville ja työssä aloittaville maahanmuuttajille. Myös työnantajat voivat käyttää sitä vieraskielisen työntekijän perehdyttämisessä.

pasta on ollut kommentoimassa laaja joukko eri organisaatioiden edustajia sekä Suomessa työskenteleviä tai työelämään pyrkiviä maahanmuuttajia. Heiltä saatu palaute auttoi muokkaamaan oppaan sisältöä ja siinä käytettyä kieltä niin, että tuloksena on tiivis ja selkokielinen tietopaketti. Kieliversiot on tarkastanut kunkin kielen natiivipuhuja.

 Verkosta löytyy myös arviointivälineitä monikulttuurisille työpaikoille

 Hanke kokosi lisäksi maahanmuuttajia työllistävien työpaikkojen tueksi listan arviointivälineistä. Arviointivälineiden avulla työpaikat voivat paikantaa monikulttuurisuuteen liittyviä vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä tarkastella, kuinka työpaikalla huomioidaan monikulttuurisuus esimerkiksi perehdytyksessä, esimiestyössä ja työterveyshuollossa.

Kooste monikulttuuristen työpaikkojen käyttöön tarkoitetuista arviointivälineistä löytyy osoitteesta www.ttl.fi/monikulttuurisuusarviointi