Raskaan liikenteen kuljettajakoulutus tarvitsee vaihtoehtoja

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 25.4.2014

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama ajo-opetus- ja ammattipätevyysvaatimuksia pohtinut työryhmä julkisti raporttinsa 25.4.2014. Työryhmä esittää uusien opetusmenetelmien ja -mahdollisuuksien hyödyntämistä henkilöautojen kuljettajaopetuksessa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ALT pitävät tärkeänä myös raskaan liikenteen kuljettajakoulutuksen uudistamista yhä joustavammaksi.

Työryhmä ehdottaa, että raskaan liikenteen kuljettajaopetus säilytettäisiin tässä vaiheessa nykyjärjestelmän mukaisena, sillä raskaan kaluston ammattipätevyyskoulutuksen EU-säädöksiä uudistetaan lähitulevaisuudessa. Samalla työryhmä edellyttää, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen ja vaihtoehtoisten koulutusmuotojen sallimiseen EU-tasolla.

SKAL:n ja ALT:n mukaan nykyinen tarkasti säädelty, tuntimääriin perustuva koulutus ei huomioi riittävästi koulutettavan jo hankittua osaamista. Lisäksi uusien nykyaikaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen tulee sallia myös raskaiden ajoneuvojen kuljettajakoulutuksessa. Lisäämällä koepainotteinen vaihtoehto nykyisen koulutuspainotteisen rinnalle parannetaan myös kuljettajan ammatin houkuttelevuutta.

SKAL ja ALT vaativat, että työryhmän esittämällä tavalla Suomi vaikuttaa vaihtoehtoisten opetusmuotojen sallimiseen EU-säädösten uudistamisen yhteydessä. Kun komission valmisteleman uudistuksen sisältö on selvillä alkuvuodesta 2015, tulee Suomen aloittaa kansallinen raskaan liikenteen kuljettajien ammattipätevyyden hankkimista koskeva uudistustyö pikaisesti, jotta uusien kuljettajien riittävyys alalla turvataan.

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittäminen, työryhmän raportti

Lisätietoja:

Mari Vasarainen, toimitusjohtaja, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ALT, puh. 09 4789 9370

Petri Murto, asiantuntijapalveluiden päällikkö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, puh. 040 762 2140

Kari Suutarinen, koulutusasiantuntija, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, puh. 0500 847 864

Heini Polamo, viestintäpäällikkö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, puh. 040 5060 131